Radní jsou s hospodařením v městských lesích konečně spokojeni

Radní jsou s hospodařením v městských lesích konečně spokojeni

Po výměně lesního hospodáře v novoměstských lesích, kdy správa lesního porostu přešla přímo pod město, zavládla konečně na radnici spokojenost.

„Srovnání s lety uplynulými nevypadá vůbec špatně, hospodaření v městských lesích se stabilizovalo. Bylo nutné udělat určité kroky ke změnám a některé práce dokončit,“ sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Vzhledem k cenám dřeva a stoupající hospodářské krizi byla v Novém Městě na Moravě těžba dřeva na pokyn radnice letos poněkud pozastavena. „Plán na loňský rok byl vytěžit zhruba dva tisíce kubíků dřeva, vytěžilo se ale pouze okolo sedmnácti set kubíků. Objemy byly převážně v probírkách. V úmyslné těžbě došlo ke snížení,“ informuje místostarosta.

Letos se cena dřeva o něco navýšila. Proto dřevo vytěžené z novoměstských lesů v závěru loňského roku bylo nabídnuto k prodeji až v lednu roku 2010. Tím bylo vytěžené dřevo mnohem lépe zhodnoceno. Společnost Lesy České republiky, která vykonává dozor nad hospodařením v městských lesích, byla s těmito změnami spokojena.

V loňském roce ale nedošlo pouze k těžbě. „Bylo vysázeno devět tisíc čtyři sta stromků. Poměrně dobře se ujímaly,“ zaznělo z úst místostarosty.

Nové Město na Moravě vlastní tři sta šedesát hektarů lesních porostů. Zároveň vlastní třináct podílů v Lesním družstvu obcí Přibyslav, které hospodaří na pěti tisících šesti stech hektarech lesní půdy. Spolu s Novým Městem na Moravě se na vlastnictví podílí dalších čtyřiačtyřicet obcí ze Žďárska a Přibyslavska. „I z těchto podílů je vidět, jak se krize podepsala na celém lesním hospodářství,“ říká Stanislav Marek a dodává: „výnosy byly podstatně nižší, než v minulých letech.“

Přestože minulý rok těžbě a prodeji dřeva zrovna nepřál, konečné vyúčtování vyznělo pro Nové Město na Moravě nakonec pozitivně. Lesy tentokrát přinesly do městské pokladny milión sto tisíc korun.