Na propagaci zemědělství uvolní kraj téměř milión korun

Na propagaci zemědělství uvolní kraj téměř milión korun

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo zájmová sdružení právnických osob, které organizují soutěže a výstavy na propagaci zemědělství, mohou požádat o finanční injekci kraj.

Letos je pro tyto aktivity vyčleněno devět set tisíc korun. Zájemci mohou obdržet až 90% plánovaných výdajů. Nejnižší částka, o kterou je možné kraj žádat, je pět tisíc korun. Naopak nejvyšší suma, kterou mohou organizátoři zemědělských soutěží a výstav obdržet, činí sto tisíc korun.

Nabídka čerpání finančních zdrojů z rozpočtu kraje na propagaci zemědělské prvovýroby není novinkou. Vloni kraj Vysočina takto podpořil celkem šestnáct akcí, převážně z oboru včelařství, myslivosti, bramborářství a chovatelství. Možnost financovat takovouto činnost z peněz kraje využili například organizátoři Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě nebo Agrárního potravinářského dne v Pelhřimově.

Více informací na www.kr-vysocina.cz .