Ptákem roku 2010 se stala kukačka

Ptákem roku 2010 se stala kukačka

Přestože hlasové projevy kukačky rozpozná každé malé dítě, ornitologové se shodují na tom, že ptákem roku se letos stal jeden z nejtajemnějších ptačích druhů.

 

O kukačkách víme snad jen to, že volají „ku ku“ a že kladou vajíčka do cizích hnízd. Na vlastní oči však viděl kukačku jen málokdo. I mezi ornitology je to tak trochu opomíjený ptačí druh. „Málokterý z kolegů se specializuje právě na kukačky,“ souhlasí Jaromír Čejka z CHKO Žďárské vrchy. „Je to možná tím, že tento ptačí druh není lidem příliš na očích.“

 

Nejčastěji můžeme kukačky zaslechnout na jaře, kdy se vrací do míst, kde se narodily a kde chtějí snést svá vajíčka. Ono známé „ku ku“ zajistilo tomuto opeřenci velkou popularitu veřejnosti. A naopak jeho způsob výchovy mláďat je hodnocen značně kriticky.

 

Odložení vlastních mláďat k cizím rodičům dotáhly kukačky do značné dokonalosti. Každá kukaččí maminka se specializuje na jeden ptačí druh, do jehož hnízda pak klade svá vajíčka. „Nejfantastičtější na tom je, že se přizpůsobí hostitelům natolik, že snáší vejce naprosto stejná, jako jsou vejce hostitele. Jsou pouze o malinko větší, ale zbarvení sedí dokonale. Díky této skutečnosti si pak pěstoun nevšimne, že nejde o jeho vlastní snůšku. Prioritním druhem, na kterém kukačky parazitují, je rákosník obecný,“ říká ornitolog. Kukačky však jako živitele a vychovatele svých mláďat umí zaměstnat nejen rákosníka, ale dokonce několik desítek dalších ptačích druhů.

 

Tajemnost a neprobádanost kukaček obecných dokazují i statistická čísla kroužkovací stanice. „Kroužkuje se už od třicátých let a před rokem 1960 bylo na našem území okroužkováno pouze pětadvacet kukaččích jedinců. Od roku 1990 roku 2002 pouze dvacet devět. Přitom jiných ptáků se za stejnou dobu kroužkují desetitisíce. Vůbec za celou historii kroužkovací stanice nebyly okroužkovány ani dva tisíce kukaček,“ potvrzuje Jaromír Čejka.

 

O kukačkách toho sice stále moc nevíme, jisté však je, že jedinců tohoto ptačího druhu se u nás vyskytuje stále méně. Konkrétně ve Žďárských vrších na ni narazíme poměrně vzácně. To je ovšem dáno i jejich polohou. Kukačky žijí spíše v nížinách nebo nižších polohách, ve vyšší nadmořské výšce pouze zřídka. Jejich nejčastější domovinou jsou místa s bezprostřední blízkostí vodních ploch, řek a říček. „Kukačka obecná je druh velmi těžko pozorovatelný. Ale podle našeho odhadu sídlí ve Žďárských vrších tak třicet, maximálně padesát párů,“ dodává ochranář.