Zákon o poskytování informací využívá jen málo občanů

Zákon o poskytování informací využívá jen málo občanů

Zákon 106/1999 Sb. ukládá státním orgánům, územním samosprávným celkům a jejich orgánům a veřejným institucím poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Nové Město na Moravě přijalo za rok 2009 pouze pět žádostí o informace. „V loňském roce příliš moc občanů nevyužilo zákon o svobodném přístupu k informacím. Všech pět žádostí bylo podáno písemně, čtyři podaly fyzické osoby, jednu žádost osoba právnická,“ informuje starostka města Zdeňka Marková a dodává: „Žádná žádost nebyla odmítnuta, na druhé straně nebylo podáno žádné odvolání ani stížnost.“

A co občany Nového Města o okolí nejvíce zajímalo? „Některé věci se netýkaly ani přímo města. Jedna ze žádostí byla žádost o zaslání zápisu z kontrolní prohlídky stavby areálu výletiště v katastrálním území Kadov. Druhá žádost se týkala zahájení zkušebního provozu téhož objektu a směřovala na podmínky a provozní řád výletiště. Zřejmě má někdo hodně velký zájem o toto místo. Pak to byla žádost týkající se nepovoleného užívání parcel v katastrálním území Nového Města na Moravě a nakládání s odpady. Dále si někdo vyžádal investiční plán Nového Města na Moravě na rok 2010. V poslední žádosti požadoval občan kopie vybraných rozhodnutí na stavebním úřadě.“

Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou hlásí za loňský rok dvanáct žádostí. „Nejčastěji lidé požadovali informace o stavební dokumentaci a regulačním plánu města a o právních předpisech. Další nejfrekventovanější téma bylo kácení dřevin,“ uvedl starosta města Jaromír Brychta. Všechny žádosti byly vyřízeny ke spokojenosti, pouze jeden občan se odvolal. Stížnosti nebyly žádné.