Najděte svou kukačku a pomozte objevit jaro

Najděte svou kukačku a pomozte objevit jaro

Jaro se rok co rok hlásí sluníčkem, rozkvetlými sněženkami, bledulemi a lýkovcem a také prvními tažnými ptáky, kteří se vrací z cest.

Už třetím rokem se společnost Bird Life International zabývá jednoduchým průzkumem příletu ptáků. Za pomoci pozorovatelů z celé Evropy monitoruje jarní pohyb rorýse, kukačky, vlaštovky a čápa bílého.

Podle jejich informací se do dnešního dne vrátilo do České republiky šest čápů a jedna vlaštovka. Jaro sem sice přichází velmi pomalými, opatrnými krůčky, ale den za dnem bude nabývat více a více jistoty a síly.

V loňském roce byl první čáp ve Žďárských vrších, konkrétně v Novém Městě na Moravě, zpozorován 28. března. Hlasové projevy kukačky byly zase ve stejné lokalitě zaznamenány 5. května. Letos je na první posly jara v našich horských podmínkách ještě trochu brzy, přesto není nikdy na škodu rozhlédnout se po obloze či zaposlouchat se do zvuků okolo nás.


Chcete – li se i vy ke sledování připojit, podívejte se na internetové stránky www.springalive.net . A kdybyste se chtěli o svá pozorování podělit i s někým dalším, pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy si velmi rádi poslechnou nejnovější informace o příchodu jara do našeho malého, zato ale nevšedně krásného a malebného kousku země.