Bude úřad cenzurovat reklamní nápisy?

Bude úřad cenzurovat reklamní nápisy?

Náměstí bývá centrem kulturního a společenského dění každého města. A také jeho vizitkou a ve většině případů i chloubou. Toho jsou si vědomi i v Bystřici nad Pernštejnem.

 

„Na základě žádosti stavební komise byla v radě města projednána možnost regulace reklamních nápisů na náměstí. „Byly zde jakési připomínky občanů, že je potřeba tato věc zvážit a to jak na městských nemovitostech, tak i na domech ostatních,“ uvedl místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

 

Rada města, která měla rozhodnout, zda reklamní nápisy cenzurovat, či ne, zatím není ve svém názoru jednotná. „Ne všichni radní jsou tomu nakloněni a ne všichni si umí představit, co se pod tou regulací vlastně skrývá,“ vysvětluje různorodost názorů místostarosta.

 

 

Radu města spíše, než regulace reklamních nápisů, zaujal další z návrhů stavební komise. V tomto případě nejde o žádné novum. Už pře osmnácti lety se v Bystřici nad Pernštejnem začalo hovořit o tom, že by se měl vytvořit fond na obnovu fasád na náměstí. „Musím zmínit, že zhruba od pětaosmdesátého roku tady existuje studie barevnosti fasád na náměstí. Pokud rada vytvoří fond fasád, měl by odpovídat této studii,“ vysvětluje záměry stavební komise Josef Vojta. „V devadesátých letech jsme tu měli soutěž o nejlepší fasádu na náměstí. Vítěz obdržel deset tisíc korun. Tímto směrem bychom se chtěli nadále ubírat a motivovat vlastníky nemovitostí.“