Jak má vypadat přírodní zahrada

Jak má vypadat přírodní zahrada

Česko – rakouský projekt „Přírodní zahrady bez hranic“ se pomalu dostává i k nám, na Vysočinu. 4. března se více než šedesát zahradníků, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a školství zúčastnilo konference svolané k zahájení tohoto projektu u nás.

V Dolním Rakousku je v současné době k vidění více než stovka ukázkových zahrad. Díky jedenáctileté tradici mohl Mgr. Wolfgang Sobotka, zástupce hejtmana Dolního Rakouska představit přítomným hnutí Natur im Garten (příroda v zahradě – přírodní zahrady).

A co si vlastně máme pod pojmem přírodní zahrada představit? Na tomto kousku zeleně by mělo být vše v souladu a to jak pro rostliny, zvířata, tak i pro člověka. Přírodní zahrada by měla splňovat tři hlavní zásady: žádná rašelina, pesticidy ani lehce rozpustná minerální hnojiva. Důležitá je také druhová rozmanitost, využívání dešťové vody, ponechání alespoň malého kousku divočiny nebo vysázení původních keřů a stromů. Cestičky i ploty by měly být vystavěny z neošetřených materiálů. Vítané jsou ale i bylinkové a zeleninové záhony pro samozásobování vlastními produkty. Živé organismy by se tu měly vyskytovat jak užitečné, tak i škodlivé. Jde zkrátka o návrat k přírodě jako takové, bez negativních a necitelných zásahů člověka.

Více na http://cz.natur-im-garten.at/start.asp?b=6517 .