Jak se tmelí kolektiv

Jak se tmelí kolektiv

O problémech s aktivitou svých členů, zvláště pokud jde o práci, by mohl sáhodlouze vykládat nejeden spolek či sdružení. Jak zapojit a povzbudit i ty méně ochotné, na to je většinou každá dobrá rada drahá.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Studnicích to vyřešil po svém. „Stmelit kolektiv lze pouze v případě, že se spojí příjemné s užitečným“, řekli si místní hasiči a rozhodli se uspořádat vlastní zabijačku: „Protože nemáme živé prase, tak jsme koupili půlky a k tomu jsme přidali ještě hlavu a vnitřnosti, abychom měli na jitrnice a na tlačenku,“ říká starosta SDH Studnice Petr Hladík.


Hasičská zabijačka je v této malé vesničce na Vysočině tak trochu raritou. Nejen proto, že ji pořádá zájmový spolek, ale také z toho důvodu, že i zde, stejně jako jinde na venkově, už tradice domácích zabijaček pomalu upadá. Důkazem toho je i nákup surovin odjinud, protože domácí zdroje selhaly na plné čáře. „V podstatě je to takové obnovení původní tradice, kdy se tady v každé chalupě pravidelně zabíjelo. Dnes už je trochu jiná doba, všichni si koupí maso hotové a prasata nikdo doma nechová,“ přiznávají hasiči.

 

 

Ze všech čtrnácti hasičů, což je celá polovina obyvatel Studnic, nechyběl jeden jediný. Někdo sice přišel dříve, jiný později, ale dostavili se opravdu všichni. Mistra řezníka si hasiči museli vypůjčit z nedalekého Kuklíku, protože ani jeden z nich si netroufl celou akci zorganizovat a dovést ke zdárnému konci. Jako zdatní pomocníci se ovšem dokonale osvědčili.

Domácí zabijačka je ale pouze začátek tmelení kolektivu hasičů ve Studnicích, což všichni přítomní jednohlasně potvrzují: „Počítali jsme s tím, že teď uděláme zabijačku, na Velikonoce vyudíme a zbytek masa si upečeme na čarodějnice.“