Ohrožených vrápenců ve Žďárských vrších a jejich okolí přibývá

Ohrožených vrápenců ve Žďárských vrších a jejich okolí přibývá

Kriticky ohroženému druhu, vrápencům malým, se ve Žďárských vrších a jejich okolí zřejmě daří více než dobře. Takto se alespoň dá usuzovat z jejich stále rostoucího počtu v této oblasti.

 

Jako zimoviště slouží netopýřím koloniím převážně stará a opuštěná důlní díla. Tam je také ochranáři rok co rok sčítají. „Monitoring za poslední desetiletí ukazuje, že ve Svratecké hornatině a CHKO Žďárské vrchy vápenců přibývá. Každoročně sledujeme třicet tři zimovišť, z nichž je dvacet pět starými důlními díly. Pokud se zaměříme na jedno zcela konkrétní místo, kterým je staré důlní dílo u Štěpánova nad Svratkou, tak zjistíme, že v roce 2000 tady nebylo ani dvacet vrápenců malých. V roce 2008 jsme jich napočítali osmdesát pět a letos dokonce sto čtrnáct,“ říká mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

 

Další názorné příklady stoupajícího počtu vápenců u nás zaznamenali ochranáři například v únikové štole vedoucí z bývalé „továrny na smrt“ Diany u Dolních Louček. „V roce 2008 tam bylo dvacet šest jedinců vrápence a letos jsme jich napočítali sedmapadesát. V blízkosti tohoto tunelu – v Újezdu – je katolický kostel, kde přebývá letní kolonie vrápenců malých. Tady v roce 2008 podle kolegů z Křižanova bylo třicet jedinců, což odpovídá zimnímu sčítání v únikové štole,“ informuje Jaromír Čejka.

 

Vrápenec malý je nejen nejmenší ze všech vrápenců, ale u nás také nejběžnější. Žije v tunelech, dutinách stromů i lidských staveních. V noci loví brouky, můry, mouchy nebo pavouky, svou kořist chytá za letu nízko nad zemí. V zimě se vrápenci oddávají zimnímu spánku buď jednotlivě, nebo v menších skupinách. V této době jsou také velmi citliví na vyrušení, proto i kontroly ze strany odborníků musí být prováděny velmi opatrně.