Bude novela zákona příčinou zvýšeného kácení stromů?

Bude novela zákona příčinou zvýšeného kácení stromů?

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny s sebou přinesla mnohé úlevy, které se sice mohou zamlouvat vlastníkům, ale pro ochranáře jsou doslova alarmující.

 

Jedna ze zásadních změn se týká kácení dřevin rostoucích mimo les. „Jedná se hlavně o tradiční silniční aleje. Pro jejich kácení podle zákona před novelou, která má účinnost od loňského prosince, stačilo pouhé oznámení obecnímu úřadu. V současné době je to náročnější. V rámci správního řízení musí být vydáno rozhodnutí a do správního řízení mohou vstupovat i neziskové, nevládní organizace. Dokonce se na kácení musí shodnout příslušný obecní a silniční úřad. Jenomže se tento systém nevztahuje na kácení z důvodů pěstebních a zdravotních, které zůstalo pouze na oznámení, na kácení dřevin, jejichž stavem je ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, ale také stačí jen oznámení na kácení dřevin, jež nemají stanovenou velikost,“ informuje Jaromír Čejka z CHKO Žďárské vrchy.

 

A právě posledně jmenovaný případ je trnem v oku ochranářů. Na dřeviny, které nemají ve výšce sto třiceti centimetrů nad zemí obvod kmene osmdesát centimetrů a vyšší, se totiž při jejich odstranění nevztahuje povinnost oznámení, ani nutnost o něj žádat. Takto by mohly být čerstvě vysazené ovocné či jiné aleje majitelem pozemku okamžitě skáceny.

 

Další problematickou skutečností je, že novela povoluje kácení stromů i právnickým osobám. „Dříve mohly kácet dřeviny, jež nemají stanovenou velikost, pouze fyzické osoby. Nyní mohou i osoby právnické. Problém je v tom, že vlastníky dřevin na silničních pozemcích jsou téměř ve sto procentech právnické osoby a může se stát, že mladá stromořadí mohou být smýcena, aniž by bylo cokoliv oznámeno. A nemusí se to týkat pouze silničních pozemků, ale dá se to aplikovat i na okolní krajinu,“ říká Jaromír Čejka.

 

Vzhledem k tomu, že se ochranáři snaží naopak dřeviny do krajiny pravidelnou výsadbou vracet, nejsou novelou zákona o ochraně přírody a krajiny právě nadšeni. Nyní jim nezbývá, než doufat, že majitelé dřevin, kterých se to týká, se budou řídit jak rozumem, tak i srdcem.