V centru Žďárských vrchů vyroste větrná a fotovoltarická elektrárna

V centru Žďárských vrchů vyroste větrná a fotovoltarická elektrárna

Buchtův kopec byl pro svou výhodnou polohu vybrán jako místo vhodné pro pokusy „Ústavu pro meteorologii a využití přírodní energie“.

 

Žďárské vrchy se pro vědce jeví jako ideální lokalita pro výzkum větru a sluneční energie v závislosti na jejím efektivním využití v energetice. Pro místní obyvatelstvo by to mohlo přinést i řadu výhod. Mimo jiné odborníci slibují, že díky výsledkům několikaletého bádání postupně ubude na tomto území kotlů na pevná paliva a mnohé z domácností budou napojeny na jimi vybudované přírodní elektrárny.

 

Vidina lehce dostupných zdrojů energie s sebou ale přináší také negativa. Jedním z nich je trvalé odlesnění celého Buchtova kopce z důvodu umístění fotovoltarické elektrárny na svahu jižním a větrných elektráren na méně slunečných stranách. Aby byl i nadále zachován vzhled krajiny, neměly by větrné elektrárny převyšovat radiolokátor, který zde byl vybudován v roce 1977.

 

Přítomnost pracoviště Řízení letového provozu České republiky byl také jeden z důvodů, proč umístit elektrárny právě tady. Vedení ústavu se již dohodlo na pronájmu budovy, ze které se stane řídící centrum evropsky podporovaného výzkumu.

 

Určitě už všichni z vás pochopili, že tento katastrofický scénář je jen naším malým pokusem oslavit 1. duben jak jinak než – aprílem.