Když Rumburak není doma

Když Rumburak není doma

Krkavec velký nepatří právě mezi oblíbené představitele ptačího druhu. Už odpradávna se mu lidé z pověrčivosti spíše vyhýbali. Ne nadarmo bral pohádkový čaroděj Rumburak na sebe právě jeho podobu.

 

Tento až překvapivě inteligentní pták patří kupodivu k řádu pěvců. Jeho dříve oblíbená místa – popraviště – jej předurčila k roli obávaného a nenáviděného tvora. Krkavcec je ale velmi učenlivý. Dokonce je schopen naučit se zřetelně vyslovovat spoustu lidských slov.

 

Bohužel patří tento zajímavý pták dnes už mezi ohrožené. Setkat se s ním můžete pouze na několika málo lokalitách. V devadesátých letech minulého století jich bylo ve Žďárských vrších ještě poměrně hodně. Krkavci vyhledávali k hnízdění odlehlá, vyvýšená místa. „Pokoušeli se zahnízdit na téměř každém skalním vrcholu. Čtyři palice, Prosička, Pasecká skála, Malinská skála, Bílá a Černá skála, Rybenské perničky…. Pak se pomalu začali ztrácet a v současné době hnízdí ve Žďárských vrších nanejvýš patnáct párů,“ říká Jaromír Čejka ze Správy CHKO.

 

Rok co rok se ochranáři snaží hnízdící páry vyhledávat a kroužkovat právě vylíhnutá mláďata. Krkavci jim tuto činnost, díky místům, na kterých hnízda staví, rozhodně neusnadňují. Chce to hlavně vytrvalost a lezeckou dovednost. A i poté se často ochranáři setkají s nezdarem. Jako tentokrát. Namísto neopeřených opeřenců někdy objeví jen prázdné hnízdo. Rumburak s rodinkou prostě nebyl doma.

 

 

Pokud se ale podaří malé krkavce nalézt, je prý zapotřebí je okroužkovat do 4. dubna. „Mláďata by měla mít deset, nanejvýš čtrnáct dnů. Traduje se, že když jsou starší, zaregistrují, že jim někdo dal na nohu kroužek a oni si s ním pak hrají tak dlouho, až se jim ho podaří sundat. Když jsou mladší, tak to pak berou jako samozřejmost a myslí si, že se s tím narodila,“ vysvětluje Jaromír Čejka.

 

Proč bylo tentokrát hnízdo prázdné, se mohou ochranáři jen domýšlet. Jednou z možností je, že kvůli letošní dlouhé zimě vlastní snůška ještě nezačala. Anebo si na krkavce počíhal jeho nejhorší predátor – člověk. A možná, že se přestěhovali do jiného hnízda. Jak je to doopravdy, to se asi nikdy nedozvíme.