Přispějte i vy na zachování krajiny okolo nás

Přispějte i vy na zachování krajiny okolo nás

Najít kousek nedotčené panenské přírody v celé její kráse i drsnosti je dnes takřka nadlidský úkol. A přece tu taková místa ještě stále jsou.

Patří k nim například podmáčené louky, které zůstaly díky snažení několika nadšenců dodnes nedotčeny mechanizací a nevhodnými lidskými zásahy. Jako by se tu zastavil čas, po desetiletí zde rostou stále tytéž rostliny, kvákají tu desítky žab a své místo na slunci tady nachází živočichové, kteří by v jiném prostředí spíše živořili.

 

Zachovat krajině její tvář ale není snadné. Chtít často nestačí, i tady hrají svou nezaměnitelnou roli peníze. Přestože se na sečení podmáčených luk největší měrou podílejí dobrovolníci, finance jsou i v tomto případě vítány.

 

„Chtěli bychom zahájit pouliční prodej drobných upomínkových předmětů, které mají vazbu na projekt „Stopa v krajině“. Sbírka na tento projekt probíhá ve dvou formách, jednak na internetu, kde prostřednictvím webových stránek www.stopavkrajine.cz je možné darovat jakoukoliv částku na transparenční účet a tím získat certifikát, který dokládá, že dárce je symbolickým vlastníkem určité výměry podmáčené louky, o kterou bude, díky tomuto příspěvku, postaráno. Druhý prodej je pouliční, kdy studenti středních škol kraje Vysočina vyjdou do ulic prodávat magnetky s obrázky rostlin a živočichů, kteří se na podmáčených loukách nachází,“ přibližuje formu získávání financí pro ochranu přírody člen Sdružení Krajina Tomáš Blažek.

 

V týdnu od 19. do 23. dubna můžete tedy na všech místech Vysočiny potkat studenty, kteří vám za třicet korun nabídnou magnetky se zvířátky a rozkvetlými kytičkami. Sbírka není žádnou novinkou, poprvé byla Sdružením Krajina realizována už v roce 2005. „Je to v podstatě opakování. Jiné je to v tom, že tato sbírka by nám měla umožnit takzvaný fond budoucnosti. Jedná se o kapitálový fond, který chceme investovat a z výtěžku investice by se každoročně hradila péče o podmáčené louky,“ vysvětluje Tomáš Blažek.

 

Inspiraci pro finanční zabezpečení podmáčených luk našli ochranáři ve Velké Británii, kde podobný scénář využívají již několik let. Sdružení Krajina pečuje o sto padesát hektarů podmáčených luk. Z toho dvacet pět hektarů má ve svém vlastnictví. Zejména péči o tyto louky je potřeba finančně dlouhodobě zajistit. Jestliže se podaří získat i peníze, pak budou finančně zajištěny také další podmáčené louky, které má sdružení krajina prozatím v nájmu.

 

Internetová sbírka spojená s prodejem certifikátů není časově omezena. K ní se postupně budou přidávat další, menší kampaně, jako například už zmíněný dubnový prodej magnetků. „Časem bude možné magnetky koupit i prostřednictvím našich webových stránek a měly by tam být ke koupi i různé další věci, které souvisí s podmáčenými loukami. Napadl nás třeba prodej dřeva do krbu. Toto dřevo by pocházelo z našich luk, na kterých musíme každoročně vyřezávat náletové dřeviny. Bylo by samozřejmě o něco dražší, to proto, aby byl zachován charakter sbírky. Další aktivity spojené s financováním údržby podmáčených luk budou například benefiční koncerty. Už jsme předběžně domluveni s Jakubem Pustinou a Naďou Urbánkovou,“ informuje ředitelka sdružení Kateřina Marečková.

 

Autory originálních magnetků, které bude možné v rámci dubnové sbírky zakoupit, jsou Kateřina Rossí a František Tržil. Celý projekt podpořila řada známých osobností jako například Arnošt Goldflam, Jan Sokol, Erazim Kohák a další.