Pihoun se stal rájem žab a čolků

Pihoun se stal rájem žab a čolků

Malý zanedbaný rybníček v katastru města Žďár nad Sázavou se může pochlubit vzácnými obyvateli. Své útočiště tady totiž našli ohrožené druhy žab a čolků.

„Je to v podstatě zoologická bomba,“ uvedl mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka. „Na malém rybníčku, který se jmenuje Pihoun, byl potvrzen úctyhodný počet chráněných a ohrožených druhů obojživelníků. Konkrétně je to kuňka obecná, blatnice skvrnitá, skokan zelený, skokan krátkonohý, skokan hnědý, ropucha zelená, ropucha obecná, rosnička zelená, čolek horský a čolek obecný.“

„Zoologickou bombu“ objevili ochranáři díky letošnímu monitoringu výskytu obojživelníků, který se v některých lokalitách provádí. Sami odborníci byli překvapeni tím, kolik silně ohrožených druhů lze nalézt na jednom místě. Přičítají to absenci ryb a bohaté vodní vegetaci v rybníčku.

Žabí koncert se u Pihounu ozývá nejen navečer a v noci, ale také ve dne. Mohou za to kuňky obecné a blatnice skvrnité, které svůj hlas nejraději provětrávají za pravého poledne. „Je to překrásný koncert v různých tónech, které závisí na velikosti žáby a jejím měchýřku. Je to nádherné nejen na poslech, ale i na pohled,“ vychvaluje žabí produkci Jaromír Čejka.

Foto: archiv CHKO Žďárské vrchy