Podmáčené louky jsou nejkouzelnější na jaře

Podmáčené louky jsou nejkouzelnější na jaře

Krásu lze nalézt i tam, kde by ji člověk vůbec nehledal. Důkazem tohoto tvrzení jsou například podmáčené louky. Mezi ostřicí a bodláčím tady, zvláště na jaře, rozkvétají zajímavé druhy rostlin.

 

Je to například prstnatec májový, vachta třílistá, kozlík dvoudomý nebo starček potoční, které zdobí zelenou plochu tak dlouho, dokud nezarostou jinými, agresivnějšími druhy, nebo neodkvetou a nepadnou pod ostřím křovinořezu či perfektně nabroušené kosy. Jinak se totiž podmáčené louky posekat nedají.

 

Pro zemědělce jsou tyto travní porosty zcela neatraktivní. Naopak ochranáři si tu přijdou na své. I když starost o takováto místa není zrovna záviděníhodná. „Řadu let se podmáčené louky nesekaly. Ale posledních patnáct roků, kdy jsme se dostali k nějakým finančním prostředkům, se snažíme alespoň některé z nich jednou ročně nechat pokosit. Díky pravidelnému sečení nemají náletové dřeviny možnost se rozrůstat a vytlačovat tak společenstvo lučních rostlin,“ vysvětluje Josef Řetický ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

 

Lokalita tvořená trojúhelníkem mezi obcemi Studnice, Pohledec a Rokytno, je v tomto směru jednou z nejzajímavějších. „Je to tady takové roztříštěné, není tu ani celistvý kousek lesa ani celý lán luk. Je to velmi přírodně zajímavé. A byla by strašná škoda, kdyby to jednou zaniklo,“ říká ochranář.

 

Šarátky a Kaňásky. Těmito něžnými jmény jsou nazývány podmáčené louky, které najdete právě ve zmíněném trojúhelníku. Šarátky mají to štěstí, že patří mezi pravidelně sečené porosty. Naopak Kaňásky jsou už pár let ponechány svému osudu. A dlužno dodat, že rozdíl, mezi oběma loukami je i laikovi patrný na první pohled. „Za posledních patnáct let se Kaňásky sekly jednou nebo dvakrát. Zřejmě je časem stihne stejný osud, jako jiná místa. Už teď se tu náletové dřeviny docela dobře zabydlely,“ posteskl si Josef Řetický.

 

Ne na všechno mají ochranáři tolik potřebné peníze. Kaňásky jsou pro zemědělce nezajímavé a nesnadno dostupné. Navíc ruční sečení je velmi náročné časově a jen málokdo je ochoten obětovat svůj čas a námahu tak nevděčnému podniku, jako je sečení podmáčených luk. Odměna veškerá žádná. Snad jen jarní pohled na kvetoucí rostlinky, které si jen velmi těžko získávají své místo na slunci.

Šarátky

 

Kaňásky

kozlík dvoudomý

krabilice chlupatá

pcháč bahenní

prstnatce májové a starček potoční

prstnatec májový

starček potoční

suchopýr úzkolistý

vachta třílistá

zběhovec plazivý