Město uvažuje o odlesnění Kapliska

Město uvažuje o odlesnění Kapliska

Tři kříže, Kaplisko, Kalvárie. Tři názvy určující prakticky jednu a tutéž lokalitu. V Novém Městě na Moravě určitě už určitě všichni vědí, o čem bude vlastně řeč.

Na kopci tyčícím se nad Novým Městem na Moravě stojí od nepaměti tři kříže. Nejdříve dřevěné, postupem času byly vyměněny za kamenné. Před nimi tu prý kdysi bývala kaple, která, stejně jako kříže, byla upomínkou a poděkováním za ušetření města před morovou ranou. Mnozí ale dodnes tvrdí, že místo je prodchnuto něčím hrozivým a raději se mu z dálky vyhýbají. Jiní sem naopak chodí rádi.


Ať tak, či onak, pravdou je, že kdysi bývalo toto místo holé a vysoké kříže byly viditelné už z dálky. Dnes jsou ze všech stran zarostlé smíšeným lesem. „Už od roku 2000 se hovoří o tom, že bychom měli tuto lokalitu odlesnit tak, aby kříže byly viditelné stejně jako v minulosti. Nyní město potvrdilo záměr odkrýt kříže tím, že byl schválen odkup nebo směna zdejších pozemků, které nejsou v majetku města. Chtěli bychom v této oblasti v budoucnosti vytvořit lesopark, na jehož vrcholu budou tyto dominantní tři kříže,“ vysvětluje rozhodnutí městského zastupitelstva starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.


Na kácení stromů jsou novoměstští patrioti zvláště citliví. Toho si je radnice plně vědoma. „Nicméně aby mohl být založený lesopark, ve kterém by mohla být buď naučná stezka, nebo příjemné posezení pro návštěvníky, tak se bude muset nejdříve celá lokalita vykácet,“ říká starostka.


Odpůrci kácení tvrdí, že si za ta léta na vzhled Kapliska dávno zvykli, a že tu stojí nejen náletové dřeviny, ale také zdravé a krásné stromy, které by mohly být pýchou Nového Města na Moravě. Z radnice se naopak ozývají hlasy, že jde o porost, který má do lesa hodně daleko. Město se rozdělilo na dva tábory stejně jako v minulosti Žďár nad Sázavou, když se jednalo o odlesnění Zelené hory. I tentokrát jde o určitou dominantu, která tu má od nepaměti své místo.


Záměr vykácet stromy na vrcholku Kapliska a vysázet zde nový lesopark koresponduje nejen s rozšířením turistické zóny. „Už v minulosti jsme uvažovali o rozšíření hřbitova, protože jak katolický, tak evangelický hřbitov už nemá žádnou volnou kapacitu. Tato lokalita navazuje bezprostředně na evangelický hřbitov a záměr na jeho rozšíření tímto směrem je dlouhodobý. Dokonce tu byla už v minulosti vybudována úzká asfaltová silnička. Není to ale úplně jednoduché, protože v části této lokality je velmi vlhké prostředí, kde se pohřbívat nemůže a jinde jsou zase skály. Přesto podle geologického průzkumu je tu možné uvažovat o rozšíření hřbitova a dokonce s umístěním nové smuteční síně,“ uvedla starostka.