Novoměstští úředníci vyrazí na louku s hráběmi

Novoměstští úředníci vyrazí na louku s hráběmi

Část zaměstnanců Městského úřadu Nové Město na Moravě se rozhodla iniciativně přiložit ruku k dílu a pomoci Sdružení Krajina s péčí o podmáčené louky.

Jmenovaný spolek se dlouhodobě zabývá ochranou přírody. Hlavní náplní jeho činnosti je právě starost o zavodněné travní porosty. Ty není možné mechanicky ošetřit tak, aby nebyly zároveň poškozeny. Sdružení Krajina často vyzývá dobrovolníky, kteří by jim mohli s touto nelehkou prací pomoci.

„Spolupráce se Sdružením Krajina už nějakou dobu funguje,“ říká starostka Zdeňka Marková. „Nyní jsme byli osloveni s nabídkou účastnit se dobrovolnických akcí, jejichž cílem je buď kosení nebo následné hrabání luk, o které se sdružení stará. My jsme se v rámci úřadu dohodli, že je to pro nás určitě zajímavé. Zájem projevilo dokonce několik našich kolegů, kteří už jsou na zaslouženém odpočinku,“ dodává tajemník Petr Hanych.

Přibližně dvacet úředníků tedy v červenci vymění klávesnice, lejstra a razítka za hrábě a půjdou si protáhnout záda do přírody. Místo, kde budou moci dokázat, jak se umí s tímto nářadím ohánět, se nachází v katastru obce Jiříkovice, které jsou městskou částí Nového Města na Moravě. Doliny, jak se zdejší podmáčená louka nazývá, se rozkládají na ploše více než čtyř hektarů. „Vyskytují se tu některé z ohrožených druhů živočichů a rostlin. Z naší strany to bude poskytnutí práce bez jakékoliv náhrady,“ vysvětluje Petr Hanych.


Sdružení Krajina hledá pomocníky i jinde. Ne vždy jsou ale úspěšní. Rozhodnutí novoměstských úředníků by mohlo být motivací i pro další organizace. Není nadto se občas vrátit k tvrdé dřině našich předků. Kromě toho, že strávíte den na čerstvém vzduchu, určitě dojde i k utužení kolektivu.