VII. ročník Memoriálu Dalibora Sýkory

V sobotu 26. června 2010 uspořádal JK Na Ranči Hamry nad Sázavou v jezdeckém areálu rodiny Kinských pod hrází Bránského rybníka ve Žďáře nad Sázavou jezdecké závody, jejichž vrcholem byl VII. ročník Memoriálu Dalibora Sýkory. Vítězství si odvezl výborný český jezdec Kamil Papoušek z Jezdeckého oddílu Srnín se Sally 17, který na koni Crazy in Love získal i druhé místo. Třetí byl Zdeněk Hrnčíř s Arecou z Jezdeckého klubu Proseč pod Křemešníkem a krásné čtvrté místo získala Nikola Bieliková na Caleri-II z Jezdeckého klubu Žďár nad Sázavou před Markétou Váňovou s Vistem ze Sportovní stáje Váňa Morašice. Soutěže se zúčastnilo celkem devět dvojic.

Před vlastním Memoriálem Dalibora Sýkory čekaly ovšem jezdce i diváky čtyři další, neméně zajímavé soutěže. Den byl zahájen Hobby soutěží do 80 cm, ve které startovalo 26 dvojic. Zvítězila Romana Kocourková na Hvězdě 6 z Pony Clubu Přibyslav, na čtvrtém místě se umístila Lenka Kudrnová s Chiantim z  JK Na Ranči Hamry nad Sázavou. Další zástupci pořadatelského jezdeckého klubu se umístili na desátém (Lucie Hrnčířová – Beauty 4) a devatenáctém místě (Kateřina Krobová – Fleur 1). Parkuru stupně „Z“ se zúčastnilo dokonce 42 dvojic. Vítězství si vybojovala Zuzana Tomanová na Ulinovi z Jezdecké stáje Klofáč z Mendlovy Vsi. Zástupce JK Na Ranči Hamry nad Sázavou, Jaroslav Klingenhofer s Fíbí, obsadil pěkné osmé místo.

V parkur stupně „ZL“ – Cena Lukáše Sýkory se nejlépe vedlo Kamilu Papouškovi, který obsadil první dvě příčky se Sally 17 a s Libií 1. Dařilo se také Nikole Bielikové z JK Žďár nad Sázavou, která získala sedmé místo se Zimbou a osmé s Elbandolerem. Štěstěna tentokrát nepřála Jaroslavu Klingenhoferovi, který se s Fíbí mezi třiatřiceti dvojicemi umístil na 26. místě.

Ve světle předchozích výsledků není příliš překvapující fakt, že mezi čtrnácti dvojicemi parkuru stupně „L**“ – Ceny Josefa Sýkory získal první místo Kamil Papoušek s Liteou, který se s Casanovou Z umístil i na místě pátém. Druhou byla Nikola Bieliková se Zimbou, která získala s Caleri-II deváté a s Elbandolerem jedenácté místo, třetí Radka Dvořáková s Fleshem z JK Cavalier Rynárec a čtvrtou Markéta Váňová s Vistem.

Žďárské jezdecké závody se opravdu vydařily. Celý den bylo krásné počasí, divácká účast byla víc než jen bohatá a dekorování se zúčastnil i starosta města Žďáru nad Sázavou, pan Mgr. Jaromír Brychta. Všem, kteří závody navštívili, ať už mezi diváky, dekorujícími či „v sedle“, patří dík za vydařený den. Ovšem největší dík patří pořadatelům, zvláště řediteli závodů Janu Štefáčkovi, tajemnici závodů Veronice Svobodové, rozhodčím ing. Olze Kubátové a Janě Bambuchové v čele s ing. Janem Schwarzem, autorovi parkuru ing. Janu Kutějovi, Jaroslavu Röhrichovi, jehož hlas nás celým dnem vtipně a příjemně provázel, Jaroslavu Klingenhoferovi a Miroslavu Kůrovi za spoustu odvedené práce a mnohým a mnohým dalším, se kterými se, jak doufám, v příštím roce opět poslední červnovou sobotu setkáme pod hrází Bránského rybníka při dalším ročníku Memoriálu Dalibora Sýkory.

Hobby soutěž do 80 cm

1. Romana Kocourková – Hvězda 6 (Pony Club Přibyslav)

2. Jana Zachariášová – Mister Lanitos (Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu v  Havlíčkově Brodě)

3. Kateřina Dvořáková – Princ (JK AZAVERO, o. s., Napajedla)

4. Lenka Kudrnová – Chianti (JK Na Ranči Hamry nad Sázavou)

5. Aneta Ondráčková – Lukas 2 (JK Ranč 3*/D Markvartice)

...

10. Lucie Hrnčířová – Beauty 4 (JK Na Ranči Hamry nad Sázavou)

19. Kateřina Krobová – Fleur 1 (JK Na Ranči Hamry nad Sázavou)

Parkur stupně „Z“

1. Zuzana Tomanová – Ulin (JS Klofáč, Mendlova Ves)

2. Jana Žáková – Ebonit 2 (SK Horses Bohemia Breeding)

3. Andrea Nahodilová – Falbala N (ITAL CE.KA, Loukovice)

4. Ida Frýdlová – Bostoň (Sportovní stáj Zámek Vilémov)

5. Štěpán Ježek – Fatra 3 (JK Strixy, Kracovice)

...

8. Jaroslav Klingenhofer – Fíbí (JK Na Ranči Hamry nad Sázavou)

Parkur stupně „ZL“ – Cena Lukáše Sýkory

1. Kamil Papoušek – Sally 17 (JO Srnín, o.s.)

2. Kamil Papoušek – Libie 1 (JO Srnín, o.s.)

3. Andrea Nahodilová – Lacjum (ITAL CE.KA, Loukovice)

4. Ida Frýdlová – Bostoň (Sportovní stáj Zámek Vilémov)

5. Markéta Řeháková – OK BEA (JO Roba, Brno)

...

7. Nikola Bieliková – Zimba (JK Žďár nad Sázavou)

8. Nikola Bieliková – Elbandolero (JK Žďár nad Sázavou)

26. Jaroslav Klingenhofer – Fíbí (JK Na Ranči Hamry nad Sázavou)

Parkur stupně „L**“ – Cena Josefa Sýkory

1. Kamil Papoušek – Litea (JO Srnín, o.s.)

2. Nikola Bieliková – Zimba (JK Žďár nad Sázavou)

3. Radka Dvořáková – Flesh (JK Cavalier Rynárec)

4. Markéta Váňová – Vist (Sportovní stáj Váňa Morašice)

5. Kamil Papoušek – Casanova Z (JO Srnín, o.s.)

...

9. Nikola Bieliková – Caleri-II (JK Žďár nad Sázavou)

11. Nikola Bieliková – Elbandolero (JK Žďár nad Sázavou)