Miroslav Kružík – „snažil jsem se zachytit i současné dění“

Miroslav Kružík – „snažil jsem se zachytit i současné dění“

Víte, že zakladatel lyžování na Novoměstsku pocházel z Fryšavy? Nebo že Fryšava leží na území, kde byly původně tři zaniklé osady?

 

O těchto zajímavostech a ještě mnohých dalších se můžete dočíst v nové knížce vydané u příležitosti čtyř set padesáti let od první zmínky o této obci. Jejím autorem je Miroslav Kružík

Jste autorem nové knížky o Fryšavě pod Žákovou horou. Jak byste ji představil?

„Knížka se jmenuje „Kapitoly z historie a přítomnosti Fryšavy pod Žákovou horou. Jak ji ve stručnosti představit? Řekl bych, že záměrem bylo popsat minulost obce a vytyčit základní data a jevy, které ji provázely v jejím vývoji. Které znamenaly její vzestup nebo i určitý ústup ze slávy v různých obdobích. A tuto historii propojit se současným děním. Takže poměrně velká část textu je věnována nedávné minulosti a je dovedena až do současnosti.“

O Fryšavě už vyšla jedna knížka, jejímž jste také autorem. V čem se tyto dvě publikace liší?

„Liší se poměrně výrazně. První publikace vyšla v roce 2001 a nebyl jsem tam autorem, ale jakýmsi editorem. Kniha byla sborníkem příspěvků k historii obce. Obsahuje pět příspěvků od různých autorů. V rámci této knihy byly otištěny i tři vzpomínky významných osobností, které mají vztah k Fryšavě. Byl to jednak heraldik Jiří Klouda, hudební skladatel a fryšavský rodák Pavel Čotek a místní farář Ladislav Simajchl. Mým úkolem, kromě toho, že jsem byl autorem jednoho z příspěvků, bylo dát knihu redakčně dohromady a připravit ji k vydání.“

Mluvil jste o tom, že v nové knize pojednáváte hodně i nedávné minulosti.

„No aspoň doufám, že se mi podařilo zachytit jak minulost dávnou, tak i nedávno minulé a současné dění.“

Jak dlouho jste na této publikaci pracoval?

„To se dá poměrně těžko konkretizovat. Jako zdejší rodák se dějinami Fryšavy zabývám už dvě desetiletí, takže jsem na knize pracoval asi dvacet let. Finální text byl ale otázkou šesti posledních měsíců.“

A jak jste s konečnou verzí spokojen?

„Žádné větší výhrady v podstatě nemám. Samozřejmě ve chvíli, kdy se dílo odevzdá, tak člověka napadne ještě spousta dalších věcí, které se tam ještě mohly objevit. Ale úkol popsat to, co je nám o dějinách Fryšavy známo, se v zásadě podařil. V budoucnu není vyloučeno nějaké další dílo o dějinách obce a to, co se nevešlo do této knížky, bude určitě ještě někdy publikováno.“

Najdeme v knize kromě textu i fotografickou část?

„Samozřejmě. Bez ní by to dnes už nešlo. Kniha obsahuje jak černobílé fotografie v textu, tak i na konci samostatnou obrazovou přílohu, která je vyplněna barevnými, současnými fotografiemi.“

A nesmím se zapomenout zeptat ani na to, kde je možné knížku koupit a za jakou cenu.

„Kniha se prodávala už během oslav za sto padesát korun. Po ukončení oslav ji bude možno za tutéž cenu zakoupit na fryšavském obecním úřadě.“

Vy jste už autorem několika knih, připomeňte i ty ostatní týkající se obcí na Novoměstsku.

„Jedná se v podstatě o tři obce, jejichž historii jsem se snažil popsat. V roce 2001 vyšla publikace sborníkového charakteru o sousední obci Tři Studně. Poté dvě knížky vyloženě zaměřené na historii obce, v roce 2006 to byla publikace o dějinách Maršovic a v loňském roce kniha o dějinách Pohledce.“

Bylo pro vás jednodušší psát o své rodné obci?

„Musím říct, že někdy bývá komplikovanější psát o své vlastní obci, hlavně o novějším období. Tam je samozřejmě nebezpečí v tom, že velká spousta lidí si dané období pamatuje a každý si to pamatuje svým způsobem. Vypsat dění v posledních dvaceti, třiceti či čtyřiceti letech je problémem, protože co čtenář, to samostatný názor.“

Knížka „Kapitoly z historie a přítomnosti Fryšavy pod Žákovou horou“ byla slavnostně pokřtěna 31. července. Jejím kmotrem se stal profesor Zdeněk Malý, který jí popřál hlavně to, aby se všem čtenářům líbila.