V Bystřici poradí jak postupovat při nalezení použité injekční stříkačky

V Bystřici poradí jak postupovat při nalezení použité injekční stříkačky

Problém s narkomany už není pouze prioritou velkých měst. I v Bystřici nad Pernštejnem se museli těmito skutečnostmi začít zabývat.

 

„Před nedávnem jsme tu měli několik nálezů použitých injekčních stříkaček ve dvou lokalitách. Řešili jsme to v rámci diskuse na webových stránkách a nakonec jsme se domluvili se žďárským Kontaktním centrem Spektrum, které nám tu provádí terénní program, že vytvoříme nějaký algoritmus k tomu, aby ti, kteří použité injekční stříkačky najdou, věděli, jak postupovat,“ vysvětluje sociální kurátorka Drahomíra Lukšová. 

Ve spolupráci se Spektrem vypracovalo město přehledný postup, jak by se měl každý nálezce závadného materiálu zachovat. Jeden z hlavních bodů upozorňuje, že k nalezené stříkačce je třeba přistupovat jako k nebezpečnému předmětu a v žádném případě se tento odpad nemá sbírat. Dále radí zavolat pracovníkovi Kontaktního centra Spektrum na telefonní číslo 608 816 721 nebo 777 816 722, případně na Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem (566 552 595), kteří by se o odpad měli postarat. „Kompletní postup uveřejníme v novinách Bystřicko,“ uvedla Drahomíra Lukšová.

Místostarosta Josef Vojta se ale nedomnívá, že by nález několika použitých injekčních stříkaček mohl znamenat pro Bystřici velký problém. „Myslím si, že se jedná o ojedinělou věc. Na informaci, kterou jsme zaznamenali na našich webových stránkách, jsme zareagovali tak, že jsme na místo neprodleně poslali pracovníky LARNu a našich technických služeb. Ti už jehly žádné nenašli. Ale i tak to nebereme na lehkou váhu. Spolupráce se Spektrem tady už nějakou dobu probíhá. Jde nám v tomto případě spíš o informovanost občanů, než že by tu akutně hrozilo nějaké nebezpečí.“