Na Vysočině je největší nezaměstnanost za poslední období

Na Vysočině je největší nezaměstnanost za poslední období

Ačkoliv zájemců o práci neustále přibývá, pracovních míst je pomálu. Mnohé podniky se dosud nevzpamatovaly z krize a jen málokterý z nich si může dovolit přibírat nové zaměstnance.

Vysočina je na tom podstatně hůře než jiné regiony, což potvrdil i ředitel Úřadu práce Žďár nad Sázavou, ThDr. Václav Pavlosek. „Musím konstatovat, že se ještě nikdy nestalo, aby v měsících červenci a srpnu narůstala míra nezaměstnanosti. To se stalo letos nejen na Vysočině, ale i v celorepublikovém rozměru. V současné době je míra nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou zhruba devět a půl procenta, což je nad republikovým průměrem, který se zatím drží mírně pod devíti procenty. Nejsme tomu příliš rádi, protože míra nezaměstnanosti devět a půl procenta znamená, že na možnost práce nedosáhnou lidé, kteří by skutečně pracovat chtěli.“

 

Úřady práce, které se dříve zabývali spíše lidmi s určitými problémy nebo těmi, kterým se pracovat nechtělo, najednou nemohou nabídnout možnost práce lidem, kteří by ji přijali s otevřenou náručí. „Situace je hodně napjatá. V důsledku celosvětové hospodářské krize, která dopadla samozřejmě i na nás, se podniky zbavily nejen lidí, kteří nepracovali dobře, ale i těch, kteří pracovat chtěli. A teď bude velkým problém najít pro ně adekvátní práci. Je pro mne velmi smutné, když vidím člověka s vysokoškolským vzděláním, který je plně kvalifikován pro určitou práci a on musí dělat nějaké práce podřadné.  Je to škoda.“

 

Pro Žďársko tato situace ovšem neznamená pouze neradostný statistický údaj. Pokud nenajdou lidé práci zde, půjdou ji hledat do jiných regionů. A tak namísto abychom kvalifikované pracovníky přivedli sem, budou odjíždět za prací jinam. Podle ředitele pracovního úřadu jsou vítáni všichni investoři, kteří jsou schopni nabídnout nové možnosti na trhu práce.

 

Nejhorší situace, co se týče nabídky pracovních míst, je na Bystřicku. „Ale i tu můžeme s radostí konstatovat, že klíčový podnik Diamo Dolní Rožínka zatím nepropouští příliš mnoho lidí. Kdyby se toto nepodařilo udržet, tak by to byla pro subregion Bystřice nad Pernštejnem docela velká katastrofa. Druhým takovým kritickým subregionem je paradoxně Velké Meziříčí. Tam došlo v důsledku útlumu v automobilovém průmyslu, na který jsou vázány ostatní firmy, k většímu propouštění lidí. Byť se nám zdálo, že to nikdy nemůže nastat, neboť Velké Meziříčí leží těsně u dálnice, což je nesmírně výhodná poloha, stalo se, že míra nezaměstnanosti je zde bohužel poměrně vysoká,“ uvedl Václav Pavlosek.

 

O něco lépe je na tom Novoměstsko a Žďársko, ale ani tady není situace nikterak růžová. Přesto vidí ředitel pracovního úřadu možnosti uchazečů o práci pozitivně. „Platí a vždycky bude platit, že kdo chce pracovat, že si určitě práci najde. I kdyby to bylo třeba o dva stupně níž, než je jeho kvalifikační potenciál. Jsem přesvědčen, že právě v okrese Žďár nad Sázavou je spousta velmi schopných lidí, kteří jsou nejenom kvalifikováni na příslušnou práci, ale také chtějí pracovat. A to je pro budoucnost to nejdůležitější. Že jsou tu lidé, kteří chtějí. Horší by bylo, kdybychom museli konstatovat, že určité větší procento lidí nechce. Jsem přesvědčen, že je tu naprostá většina lidí, kteří pracovat chtějí a tím zaručují žďárskému regionu dobrou budoucnost.“