Nová šance pro „Arche“

Nová šance pro „Arche“

I ten sebelepší projekt může nakonec skončit totálním krachem. To je případ i rokytenského „Arche“, stavby, která měla po svém dokončení sloužit jako chráněná dílna pro zdravotně postižené spoluobčany.

 

„Arche“ byl projekt stejnojmenného občanského sdružení. „V řečtině toto slovo znamená začátek. Ten začátek byl určen lidem se zdravotním handicapem, kteří touží, aby byli nějak a někde zaměstnáni. V tomto zařízení se měly konat rekvalifikační kurzy právě pro tyto lidi. Měly být zakoupeny speciální stroje včetně počítačů. Ale na začátku roku 1995 se ukázalo, že stát již nebude ochoten pomoci při financování stavby tohoto typu,“ popisuje vznik „Arche“ v Rokytně ředitel Úřadu práce Žďár nad Sázavou, ThDr. Václav Pavlosek.

 

V době, kdy se zastavil tok financí ze státní pokladny, byla hotova pouze hrubá stavba. Objekt osiřel a postupně chátral. „Po určitém jednání s občanským sdružením „Arche“ se podařilo převést tuto budovu na stát s tím, že tam bylo uvažováno o výstavbě zařízení, které by mělo sloužit lidem po dopravních nehodách.  Měla tam být rehabilitace spojená s rekvalifikací pro lidi, kteří jsou upoutáni na vozík nebo mají ještě nějaká vážnější zdravotní omezení v důsledku dopravních nehod,“ vysvětluje Václav Pavlosek zájem žďárského úřadu práce o chátrající budovu.

 

Ani tento záměr se ovšem nakonec nepodařilo zrealizovat, přestože projekt byl už tak daleko, že stál těsně před podpisem smlouvy s organizací „Besip“, která byla tehdy ochotna pomoci při financování. Nyní snad konečně čeká rokytenské „Arche“ nový začátek.  Díky finančním prostředkům poskytnutým Evropskou unií by v Rokytně mělo dostavbou zchátralé budovy vzniknout vzdělávací středisko pro pracovníky ministerstva práce a sociálních věcí. Bylo by třetí svého druhu v celé naší republice, po Olomouci a Písku.

 

„Mělo by to být zařízení, ve kterém se budou školit zejména zaměstnanci úřadu práce. Měla by tam probíhat speciální školení, na kterých by se noví i stávající pracovníci měli seznamovat s novými zákony v oblasti práce a sociálních věcí a se vším, co potřebují ke své práci. Věřím, že se to konečně podaří nejen ke spokojenosti naší, ale také ke spokojenosti občanů Rokytna, protože pouze hrubá stavba bez inženýrských sítí a zázemí, které je eticky únosné, působí nevzhledně. Lidé, kteří žijí na Rokytně, si to nezaslouží,“ uvedl ředitel Úřadu práce Žďár nad Sázavou.

 

Rekonstrukce budovy, která bude náročná i tím, že se interiéry budou muset předělat a přizpůsobit novému projektu, by měla vyjít přibližně na šedesát miliónů korun. S otevřením se počítá na konci roku 2013 a v současné době probíhají přípravné práce. Po dokončení by vzdělávací středisko mohlo poskytnout navíc zaměstnání pro několik lidí. „S tím jsme vždycky počítali a já jsem přesvědčen, že každé pracovní místo, byť jich tam nebude mnoho, je pro tuto oblast velmi důležité,“ řekl Václav Pavlosek.