Kterak velké Meziříčí své jméno získalo

Kterak velké Meziříčí své jméno získalo

Stalo se tak za časů rytíře Markomana, který tudy kdysi dávno na bujném koni se svou družinou projížděl.

 

Přijeli až k místu, kde se k nebi vypínala vysoká lípa. Už dlouho se jim nepodařilo střelit žádnou zvěř a tak se nakonec rozhodli, že se rozdělí a navečer se znovu sejdou.

 

Lípa byla viditelná z dálky, místo srazu tedy bylo zvoleno velmi dobře. A protože to bylo mezi dvěma řekami, řekli si rytíři, že se sejdou u „Meziříčí“. A toto jméno místu už zůstalo.

 

Za čas se tu začal stavět mohutný hrad. To bylo tak. Jiný rytíř se o pár let později znovu ubíral krajem. V dálce uviděl vysokou lípu a zamířil k ní. Pomalu se začalo stmívat a najednou byla všude kolkolem tma jako v ranci. Rytíř neviděl na krok a tak slezl z koně, a protože si netroufal jít dále, zůstal vedle něj stát po celou noc.

 

Jakmile se rozednilo, tu spatřil pár kroků před sebou hlubokou propast a na jejím dně řeku. Šťasten, že si život zachránil, rozhodl se v těchto místech vystavět pevný a nedobytný hrad. Pod hradem postupně vznikalo městečko. A že bylo větší a větší, začali lidé k názvu „Meziříčí“ přidávat ještě „Velké“. No a od těch dob tu máme Velké Meziříčí.