Nemusí pršet, stačí, když kape

Nemusí pršet, stačí, když kape

Největším problémem jakýchkoliv nových aktivit jsou finance. A to se týká i nových značených turistických cest.

V tomto roce byla obnovena bývalá cesta z Maršovic do Rokytna. Hlavním důvodem byl nebezpečný pohyb chodců a cyklistů po hlavní komunikaci. Prvotní euforie z jejího znovuzprůchodnění ale rychle vyprchala. Po prvních větších deštích se část cesty změnila téměř k nepoznání.

„Záměr byl jistě velmi dobrý, chůze po hlavní silnici není úplně bezpečná a například s kočárkem téměř vyloučena. Bohužel rozpočet v této fázi postačoval pouze na geodetické vytyčení (pozemky patřily vždy obci) a pouze základní technickou úpravu - shrnutí ornice a rozprostření nesoudržné vrstvy štěrkodrti. Časté deště letošního léta spláchly velkou část povrchu cesty a zbývající podklad není zrovna vhodný pro procházku bez horské obuvi, natož pro jízdu s kočárkem. Nezbývá tedy než doufat, že v budoucnu dojde na opravdovou obnovu, včetně kvalitního odvodnění a zpevněného povrchu. Teprve potom se všichni nemotorizovaní mohou bez potíží vyhnout kopci po silnici,“ vyčítají realizátoru stavby, tedy Novému Městu na Moravě, místní i procházející turisté.

To se ale ústy vedoucí informačního centra Jaroslavy Šmídkové brání. : „Ano, na znovuzprůchodnění cesty v délce přibližně 1 km bylo vyhrazeno 180.000 Kč, z čehož 40% přispěl Fond Vysočiny a o zbývajících 60% se podělily místní části Maršovice a Rokytno. Příspěvek se vztahoval na vytvoření pěší turistické cesty tak, aby lidé nebyli nuceni chodit po úzké frekventované silnici, po které byly vedeny dva okruhy místního pěšího značení Klubu českých turistů. Je zřejmé, že za tuto částku nebylo možné udělat větší investici k větší spokojenosti místních občanů. Přesto považuji za dobré, že akce proběhla a podařilo se alespoň to málo. Cesta se již neztrácí kdesi v ohrazené pastvině ani v zoraném poli. Sdružení Krajina navíc nabídlo, že by podél cesty jednostranně vysázelo stromy. Jelikož cesta zejména v úseku k Maršovicím prudce klesá, bude její údržba do budoucna problematická.“

 K řešení problému se budou muset vyjádřit i obě obce, na jejichž katastru se cesta nachází. Nové Město na Moravě má totiž takzvaný rozdělený rozpočet a každá z jeho místních částí si své peníze spravuje sama. Je tedy na osadních výborech, jakou částku budou ochotni ze svých rozpočtů na zpevnění povrchu turistické cesty vyčlenit.

Ne každý projekt je přijat s radostí a povděkem. Na druhou stranu byl konečně udělán první krok. Cesta pro pěší a cyklisty, která v této lokalitě citelně chyběla, je na světě. Snad se ji podaří nejen udržet, ale časem i přizpůsobit potřebám a nárokům procházejících a projíždějících.