Údolí Chlébského potoka

Bledule jarní nebo také latinsky Leucojum vernum, vám určitě není cizí. Znáte ji všichni jako jednoho z prvních poslů jara. Patří do čeledi amarylkovitých, kvete v únoru až dubnu a původně byla hojně rozšířena po celé střední Evropě. Vzhledem k nešetrným zásahům do životního prostředí ji však už převážně uvidíte jen v zahrádkách. I když jsou stále na našem území lokality, kde můžete spatřit tuto jarní květinku i ve volné přírodě.

Jedním z takových území, kde lze bleduli jarní vidět nejen v zahrádce, je i přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka. Tato rezervace byla vyhlášena už v roce 1953 a to na výměře 4,3 ha. Najdete ji asi tři kilometry od Nedvědice. Bledulí je tam velmi početná populace.

Údolí Chlébského potoka je jedním ze čtyř chráněných maloplošných území Svratecké hornatiny. Tu vyhlásil 9. listopadu 1996 okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou jako přírodní park, jehož posláním je zachovat a podpořit přírodní a kulturní hodnoty vyvážené krajiny. Území Svratecké hornatiny má rozlohu 251 km² a navazuje na stejnojmenný útvar v okrese Blansko. Kromě bledule jarní zde můžete vidět další chráněné rostliny, jako jsou například okrotice bílá, měsíčnice vytrvalá, sasanka lesní a lilie zlatohlavá.

Já se společně se svou rodinou vydávám na výlet ke Chlébskému potoku téměř každé jaro. I když je ještě ve vyšších polohách spousta sněhu, poblíž Nedvědice už nás vítají první poslové jara. Rok od roku je zde více obdivovatelů bledulí a rok od roku jsou i disciplinovanější. Přestože je tu návštěvníků opravdu hodně (Václavák v pravé poledne by mohl závidět), chodí skutečně jen po vyšlapaných cestách a nikde kolem nejsou vidět žádné odpadky nebo jiné „upomínky" na spokojené turisty.

To, co v Údolí Chlébského potoka můžete na jaře spatřit vám opravdu vezme dech. Jsou to hotové bledulové koberce, které pokrývají břehy potoka. Všude je bílo. Je vidět, že jim lokalita dokonale vyhovuje. Zaujme vás i nádherná krajina, klidné romantické údolí obklopené z jedné strany zalesněným kopcem a ze strany druhé prudkou strání porostlou trávou. Uprostřed zurčící potůček a připadáte si jako v pohádce.

Pokud se vydáte na výlet do této lokality, dbejte prosím doporučení ochranářů. Bylo by škoda, aby vinou nezodpovědných návštěvníků taková vzácnost u nás naprosto vymizela.