„Pomáháme tam, kde je potřeba“

„Pomáháme tam, kde je potřeba“

Tato věta je mottem „Sdružení Nové Město na Moravě“, kterému se před nedávnem podařilo získat a přetvořit k obrazu svému nebytové prostory v domě na ulici Drobného.

 

Sdružení, které vzniklo už v roce 1998, si klade za cíl pomáhat především těm, kteří se ocitli v krizové situaci a neví, kudy kam. Ať už se jedná o dítě či dospělého. „Poskytujeme služby dětem, rodinám s dětmi i lidem se sníženou pohyblivostí,“ vysvětluje ředitelka Ruth Šormová.

 

Pod hlavičkou jednoho sdružení se skrývá pět sociálních služeb. První z nich, bezplatné poradenství se širokým okruhem témat, pracovně-právní nebo rodinné vztahy, poskytuje občanská poradna, která funguje nejen v Novém Městě na Moravě, ale dvakrát týdně i v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Osobní asistence je určena lidem, kteří jsou kvůli zdravotnímu handicapu, stáří nebo nemoci odkázáni na pomoc druhých. Podle ředitelky sdružení má tato služba umožnit jejich klientům vést navzdory vlastním obtížím plnohodnotný a důstojný život.

 

Pro rodiče s postiženým dítětem do sedmi let věku je tu takzvaná raná péče. Jsou jim poskytovány informace, výměna zkušeností a součástí je i možnost zapůjčení speciálních hraček a pomůcek, stejně jako odborné literatury.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zase mají pomoci všem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, ze které se už nemohou vlastními silami dostat. Ke každé rodině se přistupuje individuálně, přesně podle jejích potřeb.

 

Poslední ze služeb poskytovaných „Sdružením Nové Město na Moravě“ je určena dětem a mladým lidem ve věku od šesti do dvaceti let. Nízkoprahové zařízení „Ezop“ by mělo především rozvíjet jejich pozitivní vztahy a komunikaci. „Každoročně máme kolem stovky uživatelů této služby, kteří se ocitají v problémech. Někteří dlouhodobě, jiní zase potřebují pouze krátkodobou pomoc. Třeba mluvit s někým, kdo není do jejich problému přímo vtažen,“ vysvětluje Ruth Šormová.

 

Právě „Ezop“ patří k nejvyhledávanějším službám. Klienti do centra dochází takřka každodenně. „Máme tu takzvané otevřené kluby, zvlášť pro mladší děti a zvlášť pro starší. Mohou přicházet dobrovolně a anonymně a mají tu k dispozici hry, hračky a sportovní náčiní. Je tu pro ně vždycky někdo, kdo je ochotný je vyslechnout a poradit,“ říká ředitelka sdružení a dodává: „Nabízíme i programy individuální podpory s přípravou do školy. Nejde o klasické doučování, ale o podporu na základě zájmu dítěte, ne rodičů. A kromě toho organizujeme i příležitostné mimořádné aktivity, například víkendový pobyt nebo výlety.“

 

Na otevření nového sociálního centra se přišli podívat hosté z řad představitelů města i kraje Vysočina a veřejnosti. Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout přestavěné bezbariérové prostory, které budou nyní sloužit všem, kteří pomoc opravdu potřebují.