V Novém Městě na Moravě odhalili pamětní desku Hynku Hájkovi

V Novém Městě na Moravě odhalili pamětní desku Hynku Hájkovi

Přerovský rodák Hynek Hájek byl jedním z těch, kteří za druhé světové války položili svůj život za svobodu ostatních.

V Novém Městě na Moravě byl jmenován velitelem místní četnické stanice ještě před válkou. Aktivně se zapojil do boje proti fašismu. Zajímavostí je, že v těsné blízkosti bydliště Hynka Hájka bydlel další z novoměstských odbojářů – Eduard Soška. Přesto po dlouhou dobu ani jeden z nich nevěděl nic o protiněmecké činnosti svého souseda.

Hynek Hájek měl jako vrchní strážmistr četnické stanice možnost získávat nejrůznější informace, které pak předával velení odbojové skupiny R3 a tak byly dále využívány v odbojové činnosti. Díky své funkci se mu podařilo také zadržet několik udání českých kolaborantů a konfidentů gestapa. Se získáváním zpráv pro odbojáře mu často pomáhala i dcera Vlasta, která pracovala jako telefonistka a telegrafistka na místním poštovním úřadě.

V červnu roku 1944 byl ale Hynek Hájek pro nespolehlivost předčasně penzionován, začal se tedy plně věnovat své práci v odboji. Byli do něj zapojeni i jeho dva synové – Miroslav a Vladimír. Miroslav pracoval jako spojka a byl proškolen jako náhradní radista. Vladimír žil od roku 1944 v ilegalitě. I on, stejně jako jeho bratr, plnil funkci spojky a byl vycvičen jako náhradní radista.

V dubnu roku 1945 se měli odbojáři sejít se zástupci partyzánské skupiny dr. M. Tyrše, od které měli převzít náhradní radiostanici. Místem setkání byla stará cihelna mezi Novým Městem a Zubřím.  Tam se ale potkali s německou hlídkou, která zahájila palbu. Hynek Hájek byl namístě usmrcen, jeho syn Miroslav těžce zraněn.

I přes čtyři průstřely se Miroslavu Hájkovi ještě podařilo odtáhnout otcovu mrtvolu do polí, kde ji ukryl. Pak se dovlekl k domku dalšího odbojáře Ludvíka Brabce, který mu poskytl první pomoc a poté informoval Hájkovu rodinu. Vladimír Hájek se svým švagrem pak dopravil otcovo tělo na Hájkovu zahradu. Tady, pod besídkou, vykopali hrob, kam bývalého velitele četnické stanice pohřbili. Všichni členové Hájkovy rodiny pak museli projevit velkou statečnost. Otec mrtvý, jeden syn těžce zraněný, oba pak v ilegalitě. Ale navenek nikdo nesměl žádným způsobem vyjádřit smutek a bolest.

Po osvobození byl Hynek Hájek vyznamenán prezidentem republiky československým válečným křížem a povýšen do hodnosti poručíka In memoriam.

Odhalení pamětní desky vrchnímu strážmistrovi četnictva a významné osobnosti odboje za druhé světové války Hynku Hájkovi se kromě členů rodiny a představitelů města zúčastnili i plukovník Jan Velíšek, poslanec parlamentu ČR Karel Černý, náměstek hejtmana kraje Vysočina Vladimír Novotný, podplukovník Pavel Koutenský a předsedkyně krajského koordinačního výboru Jihomoravského kraje a předsedkyně okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Irena Matyášková.