Projekty tří škol z Vysočiny byly oceněny finančním příspěvkem

Projekty tří škol z Vysočiny byly oceněny finančním příspěvkem

Program „Škola pro udržitelný život“ pomáhá vybraným školám realizovat jejich projekty. Ty se dotýkají nejen obcí, ve kterých žijí, ale hlavně životního prostředí.  

Z šestapadesáti zájemců bylo nakonec vybráno dvacet devět škol z dvanácti krajů. V kraji Vysočina uspěly základní školy v Bobrové, Velké Bíteši a Moravských Budějovicích.

Projekt Základní školy Bobrová byl kolektivní prací loňských deváťáků. Výsledkem by měla být naučná stezka obcí Bobrová a nejbližšími vesničkami, odkud žáci dojíždí. Text k deseti panelům je už na světě stejně jako mapka, na níž jsou vyznačena zajímavá místa. Vše doplní brožura s bližšími informacemi. Naučná stezka by měla sloužit nejen žákům pro výuku, ale i místním obyvatelům a turistům k oddechu a poučení. Z programu „Škola pro udržitelný život“ získali žáci z Bobrové na realizaci naučné stezky čtyřicet osm tisíc korun.

S projektem naučné stezky se zapojili také žáci Základní školy Velká Bíteš. Její podstatou by ale tentokrát měla být takzvaná „přírodní učebna“. Stezka by měla být značena symboly, součástí pak bude plánek, průvodce a pracovní listy. Jedním z důležitých bodů projektu je i prostorný altán pro školní i obecní akce, který by měl být využíván stejně jako „přírodní učebna“. Bítešský projekt dostal čtyřiačtyřicet tisíc korun.

Základní škola TGM v Moravských Budějovicích se nevydala cestou naučné stezky, ale poohlédla se po trochu jiných aktivitách. Čtyřicet tisíc korun, které z programu „Škola pro udržitelný život“ žáci získali, použijí na výstavbu altánu. Ten by měl sloužit jako učebna v přírodě. Kromě altánu by mělo vzniknout také ohniště s posezením, pokusné políčko pro archeo-zemědělství, květinový záhon babičky Květušky, hrad pro ještěrky, hotel pro hmyz, pocitový chodníček, nová zeleň, skalka a kompostér. Vše by mělo být situováno do školní zahrady. Do projektu se kromě žáků, jejich rodičů a učitelů zapojili také skauti, senioři, sportovci a dobrovolní hasiči.

Projekty, které byly v programu „Škola pro udržitelný život“ posuzovány, byly neobyčejně nápadité a pestré. Celkem bylo rozděleno více než 1,3 miliónů korun. „Další vzdělávací kurz programu „Škola pro udržitelný život“ bude v kraji Vysočina zahájen koncem listopadu 2010. Podrobnější informace o něm budou zveřejněny v průběhu října 2010 na www.chaloupky.cz ,“ říká Eva Králíková z Chaloupek o.p.s., které jsou koordinátorem tohoto programu v kraji Vysočina.