Lyžařské tratě bude napříště udržovat město

Lyžařské tratě bude napříště udržovat město

Úprava lyžařských tratí ve Žďáře nad Sázavou a přilehlém okolí přechází spolu s  majetkem, právy k mapám a s dalšími náležitostmi z TJ Žďár na město.

Město Žďár nad Sázavou se sice už od zimní sezóny 2006/07 aktivně zapojilo do financování pravidelného projíždění lyžařských tratí, hlavní nápor ovšem nesl na svých bedrech i nadále lyžařský oddíl Tělovýchovné jednoty Žďár.

Převod majetku i odpovědnosti na město ještě nějakou chvíli potrvá. To by ale mohlo ohrozit blížící se lyžařskou sezónu. Město sice každoročně přispívá na údržbu tratí, pokud by však napadl sníh a nastaly vhodné podmínky pro běžecké lyžování, nemusela by zbylá finanční částka do konce roku na úpravu stop vystačit.

„Rada po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení položky TJ Žďár úprava lyžařských tratí pro případ nezbytné údržby lyžařských tratí v měsíci listopadu a prosinci 2010 z rezervy rozpočtu,“ informuje o vstřícném kroku města starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta. Zbývajících šestnáct tisíc korun by tudíž mohlo být po schválení zastupitelstvem navýšeno o dalších padesát.

O převodu tratí na bedra města jednala rada s předsedou lyžařského oddílu Jiřím Bradáčem, který byl také prvním trenérem lyžařské jedničky Martina Koukala. „On také přišel s nápadem vytvořit sportovní areál Martina Koukala, který by měl sloužit nejen na zimní, ale i na letní rekreaci. Dal do toho svůj nápad i spoustu vlastní práce. On také jezdí s rolbou a prohrnuje lyžařské tratě,“ chválí duchovního otce běžeckých lyžařských okruhů na Žďársku Jaromír Brychta.

„Rozhodli jsme se, že majetek lyžařského oddílu TJ Žďár odkoupíme a že se o něj nadále budeme starat my. Pokud břemeno režie a nákladů převezmeme, je pan Bradáč ochoten nadále projíždět tratě. Je v tomto směru odborník a má bohaté zkušenosti,“ vysvětluje starosta možnost další spolupráce.

Skiregion Žďársko zahrnuje pět okruhů. Škrdlovický (9km), Polnický (12km), Žďárský (12km), Hamerský (8km) a Losenický (9km). Tratě jsou obousměrné, pět metrů široké, prostřední pruh běžkaři využíván k bruslení. „Máme velký zájem o spolupráci se sousedními mikroregiony,“ říká senátorka a místostarostka Dagmar Zvěřinová. „Ty v minulosti už úzce spolupracovaly s panem Bradáčem a my bychom na to chtěli navázat a stát se základním garantem údržby lyžařských tras. Shodli jsme se na tom, že je nutné běžecké lyžování v regionu zachovat.“