Ochranáři stěhovali střevli potoční

Ochranáři stěhovali střevli potoční

Střevle potoční, drobná rybka z čeledi kaprovitých, bývala kdysi v našich vodách velmi rozšířena. Spolu s postupným znečišťováním a regulací potoků a řek mizela i hejna těchto malých, šest až deset centimetrů dlouhých rybiček.

"Kvůli probíhající opravě jsme vypouštěli rybníček na přítoku potoka Staviště u Lhotky, kterému říkáme Kuře. Při tom se nám podařilo odlovit přes sedm set kusů střevlí. Po dohodě s místními rybáři jsme tento zvláště chráněný druh vypustili do Světnovského potoka ve Světnovském údolí,“ popisuje stěhování rybího hejna mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Střevle potoční se v současné době nachází pouze na několika lokalitách. Vyhovují jí čisté meandrující potoky a řeky, kterých u nás naštěstí čím dál více přibývá.

Kdysi byla tato rybička častým chodem v jídelníčku chudších skupin obyvatelstva. Mimo to byla oblíbenou potravou větších pstruhů. Také rybáři ji rádi používali jako nástražní rybku zejména pro lov pstruhů a dravých ryb. Střevle bývávaly nedílnou součástí každého vodního toku. Dnes je jich bohužel natolik málo, že se staly zákonem chráněné.

 

Foto: Archiv CHKO Žďárské vrchy