Sdružení Krajina vysadilo další stromořadí

Sdružení Krajina vysadilo další stromořadí

Stalo se již tradicí, že členové Sdružení Krajina rok co rok vysazují další a další stromky podél cest. Stejně tomu bylo i letos.

Tentokrát byla vybrána zbrusu nová cesta vedoucí z Rokytna do Maršovic. Byla vybudována v polovině tohoto roku a slouží jako spojnice mezi oběma obcemi pro chodce a cyklisty, kteří se díky ní mohou vyhnout poměrně hustému provozu na hlavní komunikaci.

„Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby okolo ní byly nějaké stromy. Jak ovocné, tak i neovocné. Aby lidé, co tudy budou chodit v parném létě, měli i trochu stínu,“ vysvětlil výběr lokality k sázení člen Sdružení Krajina Tomáš Blažek.

Javory, lípy, jasany a jilmy doplní jabloně, slivoně a třešně. Celkem šedesát stromků bylo přivezeno z Chotěboře, z Malochýna.

Jak už bylo řečeno, každoroční výsadba podél cest se pro členy Sdružení Krajina již stala tradicí. „Vloni jsme sázeli taky u Rokytna, vedle cesty vedoucí z Rokytna na Vlachovice. Byla to taky směs ovocných a neovocných stromů. A rok před tím jsme sázeli v tomtéž místě, jenomže o kousek dál. Letos jsme začali sázet od Rokytna a příští rok možná dosázíme stromky až do Maršovic, uvidíme, jak to půjde,“ dodává Tomáš Blažek.

Rokytno, které leží 760 metrů nad mořem, není pro výsadbu ovocných stromků příliš vhodnou lokalitou. Členové Sdružení Krajina si ale nestěžují. Většina vloni vysázených stromků se ujala. Podle jejich vyjádření je především důležitý kvalitní sadbový materiál. A samozřejmě, že sázejícím musí přát také počasí.

Tentokrát nebyla o příjemný sluníčkový den nouze. Snad proto se mezi Rokytnem a Maršovicemi sešly téměř tři desítky dobrovolníků vyzbrojené rýči a palicemi. Trochu nebezpečně vypadalo zatloukání podpěrných kůlů do země. Ten, co kůl držel, prokazoval s každým úderem notnou dávku odvahy a důvěry ve svého společníka.

Stromky zanedlouho lemovaly novou cestu. Ale Sdružení Krajina se tímto k zimnímu spánku neukládá. Do zimy je potřeba ještě potřeba zvládnout další aktivity, což potvrzuje i Tomáš Blažek: „Ještě nás čekají vyřezávky náletových dřevin na loukách. Ty provádíme až do prvního sněhu. Potom už se pomalu zazimujeme, to už jen vyřizujeme papíry a chystáme se na další rok.“