Pojďte se projít po Žákově hoře

Pojďte se projít po Žákově hoře

Takřka nedotčený prales na Žákově hoře láká k návštěvě nejednoho obdivovatele přírodních krás. Pojďte se i vy pokochat příjemnou procházkou a zároveň spolu s ochranáři slavnostně otevřít zbrusu novou naučnou stezku.  

„Žákova hora je fenomén Žďárských vrchů. Také proto jsme tu přistoupili k úplně nové naučné stezce. Opouštíme vlastivědné, několik kilometrů dlouhé, stezky a snažíme se nabídnout návštěvníkům maximum informací co nejvhodnější formou na co nejkratším úseku. A protože přímý vstup do přírodní rezervace není možný, je tu šance si ji po hranicích obejít a na nainstalovaných panelech získat naprosto vyčerpávající informace,“ vysvětluje změnu naučné trasy Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Nově vybudovaná naučná stezka s sebou přináší i čerstvé informační panely. Je jich celkem deset a jsou tematicky rozděleny. „Úvodní panel hovoří obecně o tom, co to vlastně Národní přírodní rezervace Žákova hora je,“ prozrazuje ochranář. „Druhý panel se zabývá nejdůležitější složkou Žákovy hory, kterou je vegetace a květena. V pořadí třetí zase dává podrobnosti o pralese samotném. Následující panel představuje některé z živočichů, kteří zde žijí. Panel číslo pět zase informuje o soustavě chráněných lokalit Natura 2000. Žákova hora je také velmi významná mykologická lokalita. A o tom pojednává panel šest,“ dodává.

Svahy Žákovy hory jsou mimo jiné i prameništi vod, které se nakonec stékají v řece Svratce. Problematika vodstva na Žákově hoře je podrobně popsána na sedmém naučném panelu umístěném velmi symbolicky - v těsné blízkosti Stříbrné studánky.

Osmé zastavení patří hospodářskému lesu, který je protipólem prastarého pralesního porostu. Na panelu číslo devět je popsána historie NPR Žákova hora. „Tady samozřejmě nemůže chybět informace, že Žákova hora je přírodní rezervací už od třicátých let minulého století, a že byla před čtyřiceti lety slavnostně vyhlášena u Stříbrné studánky. A chceme tam dát i fotografii paní hraběnky Kinské, kterak sází buk na tomtéž místě, ale o čtyřicet let později,“ sděluje ochranář.

K Žákově hoře a jejím hustým lesům neodmyslitelně patří ptactvo. A právě těmto okřídleným tvorům patří desátý naučný panel. Můžete si tu přečíst podrobnosti ze života datlů černých, sýců rousných, holubů doupňáků a dalších obyvatel zdejších porostů.

Nová naučná stezka měří přibližně dva a půl kilometru a její slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 13. listopadu na jedenáctou hodinu dopolední. Začátek naučné stezky najdete v místě zvaném „Kalendář“.