CHKO Žďárské vrchy rok co rok ošetřuje staré a vysazuje nové stromy

CHKO Žďárské vrchy rok co rok ošetřuje staré a vysazuje nové stromy

Nedostatek finančních prostředků tíží i ochranáře. Přesto se jim podařilo v letošním roce zafinancovat několik akcí, díky nimž byly některé starší stromy ošetřeny, jiné nově vysazeny.

„V letošním roce jsme nechali ošetřit sedmadvacet stromů. Z toho jich bylo čtrnáct památných. Celková částka vynaložená na péči o stromy činila dvě stě třicet čtyři tisíc korun,“ říká mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka a dodává: „Součástí údržby stromů byla i údržba sadů. A to Farského u Jimramova a našeho třešňového u Líšné. Tam jsme investovali dvacet šest tisíc korun.“

Ochranáři se ale nezaměřili pouze na údržbu stávajících stromů. Důležitou součástí jejich činnosti je také vysazování stromů nových, což potvrzuje i Jaromír Čejka: „Bylo jich o něco méně, než jiné roky. Vysázeli jsme čtyřicet stromů a dvacet dva keřů ve dvou lokalitách a to u Lísku a na Stružinci v celkové částce třiatřicet tisíc korun.“

Konečné číslo vysázených dřevin bylo ale nakonec o něco vyšší. Pracovníci Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy se totiž spolupodíleli i na výsadbě padesát stromků u obnovené polní cesty mezi Rokytnem a Maršovicemi, které organizovalo Sdružení Krajina.