Pro cyklisty i kolečkové bruslaře

Pro cyklisty i kolečkové bruslaře

Téměř dva a půl kilometru dlouhá cyklostezka, vedoucí od letiště nad Domanínkem k parkovišti u silnice I/19 u Domanínského rybníka, je dalším z vláken plánovaného generelu cyklistických tratí nazvaného „Cyklistická pavučina cyklotras“.  

„Smyslem je nejen vybudování nových cyklistických tratí, ale také využívaní stávajících zemědělských spojovacích cest a silnic druhých a třetích tříd, na kterých je minimální provoz,“ vysvětluje místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta. Pomyslná pavučina by měla mimo jiné spojovat zajímavé turistické cíle, jako je například Westernové městečko Šiklův mlýn, hrad Pernštejn nebo Vodohospodářská naučná stezka.

 

V rámci „Cyklistické pavučiny cyklotras“ získalo město Bystřice nad Pernštejnem pětimiliónovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Za tyto peníze byla vybudována nejdelší cyklostezka v regionu. „Její délka je 2,3km a šířka 2,5m. Chtěli jsme, aby mohla být využívána i kolečkovými bruslaři, proto jsme zvolili větší šířku, než bývá obvyklé,“ sdělil Josef Vojta.

 

Nová cyklostezka je vyasfaltovaná a od vedlejší zpevněné cesty pro zemědělskou techniku je oddělena šedesáticentimetrovým dřevěným plotem. „Tuto část trasy využívají zemědělci z Rozsoch k najíždění na pole. Nechtěli jsme, aby došlo k rozježdění nové cyklostezky, jejíž povrch není stavěný pro těžkou zemědělskou techniku. Uvažovali jsme, jakým způsobem oddělit cyklostezku od polní cesty a nakonec jsme se rozhodli pro dřevěný plot,“ objasnil navýšení nákladů o sto padesát tisíc korun na oddělení cest místostarosta.

 

Na cyklostezce se nachází přibližně deset zpevněných přejezdů, přes které se zemědělci mohou dostávat na své pozemky. Zbytek nově vybudované trati je plně k dispozici cyklistům, chodcům, kolečkovým bruslařům nebo milovníkům kolečkových lyží.

 

Město Bystřice nad Pernštejnem se ale nespokojí pouze s touto cyklostezkou, což potvrdil i Josef Vojta. „Na příští rok chystáme další dvě žádosti na cyklostezky. První je v intravilánu obce a měla by vést podél říčky Bystřice od Lužánek do místní části Domanínek. V rámci této trasy by měl být vybudován tří set metrový, čtyři metry široký okruh pro děti, které se učí jezdit na kole, nebo pro ty, kteří začínají s kolečkovými bruslemi. Druhou cyklostezkou, kterou chystáme, by měla být trasa z Domanínka přes Domanín po Borovinku.“