Ochranáři představili jubilejní padesáté maloplošné chráněné území

Ochranáři představili jubilejní padesáté maloplošné chráněné území

Bučina – Spálený kopec. Tak zní oficiální název nejmladší přírodní památky v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

 

Acidofilní květnaté bučiny, rozkládající se na celkové ploše třiceti osmi hektarů, byly chráněným územím vyhlášeny hlavně díky skvělé spolupráci ochranářů a pracovníků Lesů ČR. „Ochrana přírody nelze dělat bez toho, že není vůle druhé strany. Majiteli pozemků jsou v tomto případě Lesy České republiky lesní správy Choceň. Vůle tu byla oboustranná a za to jim patří náš dík,“ řekl hned v úvodu vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy Zdeněk Záliš.

 

Podobné nadšení ze spolupráce vyjádřil i Jiří Stonawski z ředitelství Lesů ČR: „Vítáme, že došlo v rámci čtyřicátého výročí CHKO Žďárské vrchy k vyhlášení další přírodní památky. Je to nejen potvrzení naší spolupráce, ale i skutečnosti, že hospodaříme takovým způsobem, že se v našich lesích vyskytují zvláště chráněné druhy, pro které jsou následně tato chráněná území vyhlašována.“

 

Chráněná přírodní památka Bučina – Spálený kopec je místem výskytu některých zvláště chráněných druhů a to především ptačích. Jak potvrdil mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka, je možné jich v těchto místech spatřit hned několik. „Řada chráněných druhů ptáků je vázána na staré porosty s dostatkem dutin a polodutin. Připomenu alespoň pár druhů, z nichž čtyři patří mezi evropsky významné. Je to například holub doupňák, sýc rousný, žluna šedá, datel černý nebo lejsek malý.“

 

Některé z vyjmenovaných druhů ptáků se v bukovém lese na Spáleném kopci usadily letos poprvé. Názorným příkladem je žluna šedá, která se zabydlela ve zbytku suchého kmenu. Tento ptačí druh podle ochranářů právě taková místa ke svému bydlení vyhledává. Na území CHKO Žďárské vrchy se vyskytují asi tři nebo čtyři desítky párů žlun šedých.

 

Další raritou je už zmíněný lejsek malý, který je nejmenší ze čtyř druhů lesků žijících a bydlících na území CHKO Žďárské vrchy. Doposud byl tento druh pravidelně pozorován pouze na Žákově hoře. Hnízdí jich tu nanejvýš deset párů.

 

Také v blízkém okolí nové přírodní památky lze spatřit hnízda zajímavých ptačích druhů. Například nepřehlédnutelného čápa černého nebo mnohem méně nápadného kulíška nejmenšího.

 

Přírodní památka Bučina Spálený kopec se nachází v těsné blízkosti turistické značené trasy Čachnov – Filipov, poblíž obce Krouna. Prozatím tu není žádná informační tabule, která by mohla návštěvníky upozornit, že prochází zvláště chráněným územím. I s ní se ale v blízké budoucnosti počítá.