V CHKO Žďárské vrchy dochází stále častěji k porušování zákona

Skalní útvary, které se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jsou velice často vyhledávány turisty i horolezci. Až potud je vše v pořádku, místní i ochranáři jsou rádi, že se tato krajina turistům líbí. Ale…
Ale jen do té doby, dokud nedojde k porušení zákona. V CHKO platí některá omezení, která je nutné dodržovat. Tak například § 26 Zákona o ochraně přírody a krajiny mimo jiné říká:


Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno

a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu.
 

A zákon pokračuje dalšími ustanoveními. Zastavme se chvilku u bodu b). Je celkem jasný a snadno pochopitelný. Ale je také nejčastěji porušovaný. Zvláště v poslední době se táboření a rozdělávání ohňů v blízkosti známých skalních útvarů stalo pravidlem.  Tak například u „Drátníku“ vznikla během krátké doby čtyři ohniště. A pod jednou z jeho menších věží – Pagodou –bylo vybudováno nové tábořiště.

 

Ke skalním útvarům vedou převážně turistické značky, takže jejich návštěvnost je více než častá. Bohužel právě na těchto atraktivních částech chráněného území dochází k porušování zákona nejčastěji. Ochranáři se proto rozhodli přijmout nová opatření, která by měla těmto negativním jevům zamezit. Jejich kontroly na zmíněných lokalitách se zatím omezovaly pouze na denní hodiny. Protože se toto ukázalo jako nedostačující, budou pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy kontrolovat chráněné území i ve večerních a nočních hodinách.

 

Pokud ochranáři narazí na „černé“ tábořiště nebo ohniště, snaží se zatím problém řešit smírnou cestou, tedy vykázáním narušitelů z místa činu. Jestliže by se ale jednalo o opakované porušování zákona, mohlo by dojít i na pokuty. Ty by byly nejprve ve stokorunách a pro nenapravitelné hříšníky by mohly jít až do desetitisíců.