Jak se dříve stavělo - pozvání na Veselý kopec

Počasí o víkendu zřejmě nebude příliš přát koupání a podobným kratochvílím. Na druhou stranu jej můžeme využít k návštěvě některé z kulturních akcí nebo výstav. Zajímavá pozvánka mi dnes přišla do pošty z vedení Souboru lidových staveb Vysočina, provozovatelů skanzenu na Veselém kopci. Ukázka stavebních postupů našich předků bude jistě stát zato. Majitelé chalup se zde pak mají možnost dozvědět mnoho užitečných informací.

Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích
Soubor lidových staveb Vysočina

Vás srdečně zvou na program

JAK SE DŘÍVE STAVĚLO

14. a 15. srpna 2004 od 9 do 16 hodin
na VESELÉM KOPCI

Nabízíme návštěvníkům ojedinělou příležitost zajímavého setkání s tradičními stavebními postupy používanými v oblasti lidového stavitelství, majitelům lidových staveb odbornou radu. Součástí akce bude i prezentace firem působících v této oblasti.

V prostředí historických staveb uvidíte a vyzkoušíte si např.:
výrobu štípaného šindele - výrobu nepálených cihel - tesařské práce - stavební kovářské práce- kamenické práce - spárování roubených stěn - vrtání dřevěné pumpy - sekání žlábků - malování záklopového prkna - staré vyměřovací techniky -uvidíte v chodu vodní mlýn a vodní pilu s vodorovným listem

Poradenské činnosti se účastní:
odborní pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy a Správy CHKO Železné hory,
pan Luděk Štěpán – odborník na lidovou architekturu a lidové technické stavby,
pan Alois Macháček – konzervátor SLS Vysočina
zástupce nakladatelství Grada – možnost zakoupit odbornou literaturu.

Tento program vznikl ve spolupráci s firmami:
Stavitelství Roman Kvapil,Pardubice,stavební firma Loučka s.r.o. Pardubice,
Červenka – Pospíchal, umělecké kovářství a zámečnictví Hlinsko,
firma DREMO s.r.o. Možděnice

Program doplní v sobotu prodej výrobků pekárny z Borové u Poličky, po oba dny ukázka a prodej malovaných perníčků paní Melšové z Budislavi a vystoupení flašinetáře pana Žáka z Nové Vsi u Chotěboře.

Bližší informace na tel.číslech SLS Vysočina 469 326 415, 469 326 412 nebo 469 333 175


Program SLS Vysočina 2004