Novoměstští zastupitelé řekli stop projektu Regeneračního centra

Novoměstští zastupitelé řekli stop projektu Regeneračního centra

Regenerační centrum, na které mělo Nové Město na Moravě přislíbenou dotaci z kraje Vysočina, se nakonec realizace nedočká. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém prvním, letošním zasedání.

Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla nejen velká finanční náročnost celého projektu, ale zejména současná hospodářská situace a ekonomický vývoj.

Návrh na vybudování Regeneračního centra pro Nové Město na Moravě byl podán už v roce 2005. Tehdy byly poprvé zahájeny diskuse o umístění a koncepci výstavby bazénu a sportovní haly. O rok později bylo zastupitelstvem schváleno i místo budování - v prostoru Tělovýchovného střediska. Následovalo zpracování architektonické studie venkovního koupaliště, dokumentace pro stavební povolení (2007), vydání územní rozhodnutí (2008) a následné rozdělení projektu na bazénovou část s hotelem a na sportovní halu (s touto druhou částí se dále již nepracovalo). V březnu téhož roku také město podalo první žádost o dotaci, která skončila neúspěšně. V lednu roku 2010 byla předložena další žádost o dotaci, tentokrát do výzvy 2.1. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch „Sběr projektových záměrů se strategickým významem v oblasti cestovního ruchu“. Tentokrát byla žádost úspěšná. 8. 4 2010 vydala Regionální rada doklad o tom, že je projekt v souladu se strategickou výzvou. Ale už v listopadu 2010 rozhoduje zastupitelstvo města o zpracování alternativního řešení včetně určitých omezení a změny lokality.

Podle původní varianty by regenerační centrum mělo stát cca 310 milionů korun, přičemž dotace by činila čtyřicet procent.  Úsporná varianta, ke které přistoupilo zastupitelstvo na konci loňského roku, mluvila o 200 milionech korun. Celá projektová anabáze vyšla Novoměšťáky prozatím na necelých sedm milionů korun. Pokud by se zastupitelé rozhodli pokračovat v tomto projektu, pak by muselo město ze svého rozpočtu uvolnit na dopracování a doplnění žádosti včetně dodání všech potřebných dokumentů dalších dva a půl milionu korun.

Jedním z důvodů rozhodnutí nepokračovat bylo také to, že při schvalování původního projektu bylo počítáno s vyššími příjmy pro město. „V tomto směru došlo k velkému propadu daňových příjmů. Situace se změnila a to je i důvod změny mého rozhodnutí,“ vysvětlil hlasování proti Regeneračnímu centru jeho bývalý zastánce místostarosta Stanislav Marek.

Z jednadvaceti přítomných zastupitelů zvedlo ruku proti výstavbě Regeneračního centra patnáct. Následně bylo také odhlasováno, že padesát milionů korun, které město získalo prodejem bytů a které měly být použity právě na tento projekt, bude uloženo do fondu rezerv. Toto opatření je projevem dobré vůle zastupitelů města nezavírat před projekty typu bazén či sportovní hala úplně dveře.