Trenéři mládeže dostanou od města odměnu

Trenéři mládeže dostanou od města odměnu

Neslavná situace v mládežnickém amatérském sportování inspirovala bystřické radní k vyhlášení grantu „oceňování trenérů mládeže“.

„Vloni jsme se zabývali organizovaným sportem mládeže v Bystřici nad Pernštejnem a došli jsme k neradostnému zjištění, že je u nás na ústupu. Zpracovali jsme podklady pro to, jakým způsobem jej oživit a došli jsme k jednomu závěru. Bystřice je nadprůměrně vybavená sportovišti, což je výborné, ale tato sportoviště jsou sice využívána, ale nikoliv mládeží, ale sportujícími dospělými,“ vysvětlil místostarosta města Josef Vojta.

Bystřický dorost se prakticky věnuje pouze několika sportům, mezi něž patří šerm, tenis, florbal a fotbal pro chlapce a aerobic pro dívky. Jiné sportovní vyžití pro mládež město nenabízí.

Jedním z východisek z této patové situace je podle Josefa Vojty odměňování trenérů: „To jsou vlastně dobrovolníci, kteří tam stráví svůj volný čas a nic z toho nemají. Navíc je jich žalostně málo. My jsme se trochu zadívali na Slovensko, kde se stát ke sportu nechová tak macešsky, jako u nás. Mají tam systém odměňování trenérů prostřednictvím škol. Díky němu je tamější škála mládežnického sportu s tou naší neporovnatelná.“

Po vzoru slovenských kolegů vypracovali bystřičtí jakousi formu odměňování trenérů. Je to zatím první bílá vlaštovka ve světě mládežnického sportu. Navržená částka je prozatím sto korun za odtrénovanou hodinu s tím, že strop by byl dva a půl tisíce korun měsíčně. Asistenti trenérů by dosáhli na plat poloviční. Podmínkou výplaty je samozřejmě určité vzdělání v oboru.

Současné sportovní oddíly by město takovýmto způsobem zatížily přibližnou částkou šest set tisíc korun na rok, přičemž na letošek má Bystřice uvolněno „na zkoušku“ dvě stě tisíc korun.

Město ale nezapomíná ani na kontrolní činnost, kterou se bude zabývat Komise sportu. „Navrhujeme, aby se administrativní stránce věnoval ředitel Domu dětí a mládeže. Máme také sepsané, co musí splňovat ten, kdo by chtěl založit další sportovní oddíl.  Komise sportu by měla reagovat během ledna a grant by mohl být zpracován do konce února. Po schválení radou by od prvního dubna mohlo začít odměňování trenérů, informuje místostarosta.