„Svatý Valentinek – jara tatínek“

„Svatý Valentinek – jara tatínek“

Svatý Valentin je známým patronem zamilovaných. A přestože se v českých zemích odjakživa považoval za lásky čas měsíc květen, čím dál více k nám proniká vliv valentínských únorových radovánek.

Možná to bude i tím, že ani jeden z našich domácích světců se nestal patronem zamilovaných. Anežka česká je pomocnicí nemocných, chudých a trpících, Jan Nepomucký se zase zaměřil na kněze, zpovědníky, mosty, lodníky, veslaře a mlynáře. Svatá Ludmila ochraňuje babičky, vinaře a vychovatele, svatý Prokop horníky a rolníky. Patron České země, svatý Václav vztahuje svou ochrannou ruku opět na vinaře a spolu s nimi i na sládky, šlechtu a kléru. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál, aniž bychom našli jediného domácího ochránce zamilovaných.

My si ale dokážeme poradit a tak se koukneme kousek dál do světa. A ejhle, je tu svatý Valentin, patron mládeže, lásky, cestujících a včelařů, přímluvce za dobrý sňatek a dokonce i pomocník proti moru.

A proč se svátek zamilovaných slaví právě v polovině února? Se světcem samotným to prý nemá vůbec nic společného. Podle některých tvrzení je tento čas dobou, kdy si ptáci hledají partnera k tomu, aby založili rodinu a pustili se do hnízdění. A lidé se pouze inspirovali velkolepými ptačími námluvami.

Podle druhé verze se prý toliko navázalo na římské Lupercalie neboli také slavnosti předjaří. Jejich posláním bylo především zajistit plodnost a ochranu před zlem.

Den svatého Valentina je ale také opředen pověrami a lidovými pranostikami. A jak už to bývá, i tento světec je v oboru předpovědi počasí poněkud alibistický. Podle jednoho lidového rčení je prý „svatý Valentínek jara tatínek“. Ovšem hned druhé nám tvrdí něco zcela opačného, neboť podle něj „na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna“.

Jak to tedy dopadne 14. února s počasím, nelze dopředu říci. Pokud ale máme věřit pověrám, pak by si v tento den měly svobodné dívky dát velký pozor, kam právě koukají. Kterého chlapce totiž na svatého Valentina nezadané děvče prvně zahlédne, ten si ji prý do roka a do dne povede k oltáři. A není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu….