Nezradíme!

Nezradíme!

Toto heslo je mottem nejnovější výstavy Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, týkající se československého vojenského opevnění v letech 1935 – 1938.

„Výstava je připravená ve spolupráci s Muzeem československého opevnění ve Slupi u Znojma. Provede návštěvníky soustavou pevností a pevnůstek budovaných Československem v pohraničí a na vybraných vnitrozemských příčkách. Připomene také poměrně často opomíjenou úlohu Finanční stráže a především její náročnou službu při ochraně hranice tehdejší mladé republiky. Vrátíte se spolu s námi do doby, kdy služba vlasti byla ctí a kdy byli naši předkové pevně odhodláni bránit svou zem,“ informuje zaměstnankyně muzea Petra Tomášková.

Vystavené exponáty budou zajímat nejen pamětníky, ale především kteréhokoliv návštěvníka mužského pohlaví. Hlavním iniciátorem výstavy je dlouholetý spolupracovník Horáckého muzea Radim Žamboch z Brna. „On sám vyrábí řadu modelů bunkrů, cínových vojáčků, vlastní repliku uniformy Finanční stráže, kterou nám samozřejmě na výstavu zapůjčil i s příslušenstvím, jako jsou přilba, sumky, bodáky a tak dále. My jsme dlouho zvažovali, že vytvořit společně výstavu právě k československému opevnění by byl výborný nápad, zvláště v dnešní době, kdy vlastenectví téměř nikomu nic neříká. Víme, že rok 2011, ve kterém jsme se rozhodli výstavu uspořádat, není nijak historicky spjat s rokem 1938, ale zase se domníváme, proč nepřipomenout zrovna teď tuto kapitolu z našich dějin,“vysvětluje vznik expozice Petra Tomášková.

Samotná výstava je jistě velmi zajímavá a poučná, ale určitě se mnou bude každý souhlasit, že není nad to přinést si z ní také něco domů. A tato možnost tady je. Návštěva Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě může vaše sbírky obohatit o řadu zajímavých suvenýrů, jako jsou například figurky vojáčků, modely bunkrů, odznaky, publikace s vojenskou tématikou a další zajímavosti.