„Den otevřených dveří na hradě Skály“ se dostal do finále „Zlaté jeřabiny“

„Den otevřených dveří na hradě Skály“ se dostal do finále „Zlaté jeřabiny“

Projekt, který internetový magazín Žďárské vrchy připravuje spolu s archeologickou skupinou pod vedením PhDr. Ludvíka Belcrediho, usiluje o cenu kraje Vysočina v anketě „Zlatá jeřabina“.  

Už třikrát se podařilo imaginární dveře hradu Skály otevřít a připravit tak několika stovkám návštěvníků vzácnou a zajímavou podívanou. Poprvé je ale tato akce odměněna postupem do finálního kola ve „Zlaté jeřabině“.

I Vy se můžete zapojit do hlasování a ocenit naši snahu o zachování kulturního dědictví a šíření povědomí o hradu, který existoval pouhých šedesát let, vystavěném na kopci známém pod jménem Štarkov.

 

Hlasování je možné několika způsoby. Písemnou formou prostřednictvím vyplněného hlasovacího lístku, který bude uveřejněn v březnovém čísle novin Kraj Vysočina – ale pouze originál hlasovacího lístku bude započítán jako platný hlas. Hlasovací lístky je možné zasílat na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“.

Druhým, o něco pohodlnějším způsobem, je elektronické hlasování pomocí následujícího odkazu: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ . Prosím přidejte i Vy svůj hlas projektu „Den otevřených dveří na hradě skály“, který je zařazen do kategorie „Péče o kulturní dědictví“. Děkujeme.