Od maškar k agropodnikání

Od maškar k agropodnikání

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – tak zní celý název školního institutu, který je pro zasvěcence známější pod přezdívkou „bystřická zemědělka“.

Tato škola žije nejen vzděláváním, ale i bohatou mimoškolní činností. Tak například v polovině března tu Studentský klub uspořádal Maškarní bál. „Tato akce proběhla v sále domova mládeže. Nechtěli jsme nic velkého, nakonec se sešlo asi devadesát lidí a bylo to opravdu pěkné,“ chválí činnost Studentského klubu zástupce ředitele pro praxi a odborný výcvik Tomáš Krejčí.

Studentský klub při VOŠ a SOŠ zemědělsko-technické vznikl za účelem organizace kulturních a ostatních akcí pro studenty, které úzce souvisí s jejich volnočasovými aktivitami. „Nezasahujeme do chodu školy a nesnažíme se jakýmkoliv způsobem suplovat vzdělávání. Organizujeme sportovní aktivity, soutěže nejrůznějších typů, jako jsou například úprava ledové plochy na místním hřišti, lyžařské závody, studentský bál a podobně,“ říká Tomáš Krejčí.

Právě zmíněný studentský bál se setkal se značným ohlasem nejen u studentů zdejší školy. Více než pět set návštěvníků se mimo zábavy a tance mohlo účastnit i tradičního šerpování maturantů, ke kterému se tentokrát přidalo i stužkování učňů, pro něž se tento školní rok stal na bystřické „zemědělce“ tím posledním.

Odbornou školu z Bystřice nad Pernštejnem čeká nyní jedna z nejvýznamnějších akcí tohoto školního roku. Ve dnech od 14. do 15. dubna zde totiž bude probíhat v pořadí už 13. ročník celostátní soutěže odborných dovedností žáků středních zemědělských škol v oboru Agropodnikání. Dělat hostitele téměř třicítce škol z celé České republiky určitě nebude zrovna jednoduché.

„V současné době existuje v naší republice čtyřicet tři škol, které učí agropodnikání. Soutěž je určena vždy jen pro žáky čtvrtých ročníků a soutěží se ve třech základních disciplínách, které jsou rozděleny do praktické a teoretické části. Škola, jejíž student zvítězil v minulém ročníku, přebírá organizaci ročníku následujícího,“ přibližuje pravidla soutěže Tomáš Krejčí. Bystřice nad Pernštejnem se stala díky loňskému vítězství svého studenta Martina Humlíčka letos poprvé pořadatelem.

Kromě znalostí z oborů chovatelství, pěstitelství, mechanizace a ekonomiky se studenti mohou blýsknout i bezchybným předvedením jízdy zručnosti traktorem Zetor s vlekem do pěti tun. Tato disciplína, která patří k nejtěžším, je řazena mezi divácky nejatraktivnější.

„S takovouto akcí jsou samozřejmě spojeny i vysoké finanční náklady,“ podotýká Tomáš Krejčí a dodává: „díky tomu, že nám město Bystřice nad Pernštejnem uvolnilo určité peníze, budeme moci nejen uspořádat tuto soutěž, ale pedagogům, kteří nesmí být přítomni při soutěži, umožníme návštěvu hradu Pernštejna a ekofarmy v Habří.“ Pro studenty je zase připravena výstava zemědělské techniky JohnDeere a ZDT a proběhne odborná přednáška zaměřená na obnovitelné zdroje energie v moderním zemědělství.

Na soutěž studentů pořádanou bystřickou „zemědělkou“ je samozřejmě zvána i široká veřejnost. „Podrobný harmonogram společně s organizací soutěží bude zveřejněn nejpozději týden před soutěží na webových stránkách školy (www.szesby.cz ),“ připomíná Tomáš Krejčí.

Foto: Tomáš Krejčí