Lukásova lípa

Vracím se k soutěži Strom roku 2002. Ve finále soutěže měly Žďárské vrchy dva zástupce. O Ranské aleji jste měli možnost číst před časem v článku Jiřího Marka. Dnes si představíme strom, který se v soutěži umístil na čtvrtém místě. Pověstmi opředenou Lukásovu "zpívající" lípu v Telecím.

Lukásova lípa, jeden z nejmohutnějších stromů Žďárských vrchů, již víc než 600 let zhlíží na malebnou obec Telecí, těsně přimknutá ke statku č.p. 20.

Kmen mohutného stromu je dutý. Dle pověsti se v ní v Pobělohorské době po večerech ukrýval stařeček Jiroušek aby zde v bezpečí před slídivými zraky přepsal Nový zákon a Knihu žalmů. Nahluchlý Jiroušek si prý při práci zpíval tak hlasitě, že jeho zpěv vycházející z dutiny dal lípě druhé jméno - Zpívající lípa.

Díky této pověsti se lípa stala symbolem nejen pronásledovaných evangelíků ale i obrozenců a české státnosti v tomto kraji. I mnozí čeští spisovatelé se "starali"aby se tato pověst dostala do širšího povědomí.

Lípu navštívil dokonce sám mistr Alois Jirásek. Ve své knize Domů a jiné obrázky o setkání s lípou píše:"Divnou náhodou byla mně lípa také zpívavou. Z nitra jejího ozýval se mladý hlas. Poslouchal jsem, pak blížil se opatrně, bych ptáčka nesplašil. A přistihl pasáčka bosého, jehož dvě kravky se opodál na zarosené trávě popásaly." Sám jsem se poprvé "setkal" s lípou také díky literárnímu zpracování a to v knizepověstí a příběhů z Vysočiny "Zpívající lípa od Miloslava Bureše, s krásnýmiilustracemi Václava Kocourka.

Nechybělo přitom mnoho aby byl tento mohutný strom (obvod kmene u země činí asi 13 metrů a vysoký je 26,5 m) odsouzen k záhubě. Naštěstí osud stromu nebyl lhostejný panu Dvořáčkovi, jenž do Telecího jezdil na chalupu. Zasloužil se o to že se strom v osmdesátých letech minulého století dostal do péče odborníků. O stavu stromu svědčí to, že při jeho záchraně bylo třeba z dutiny odvozit na šest set koleček odpadků, které do stromu lidé za století odložili. Dnes žije pan Dvořáček na chalupě nedaleko lípy a dál vede její kroniku.

Lípu najdete snadno neboť kolem ní vede žlutá turistická značka. Po prohlídce lípy doporučuji pokračovat po zmíněné značce až na vrchol Luckého vrchu, odkud se vám otevřou nádherné výhledy nejen na Žďárské vrchy, ale i na Poličsko i samotnou Poličku a za dobré viditelnosti i na hřbety Orlických hor a Jeseníků.