Třídění a recyklace starých spotřebičů se vyplatí

Třídění a recyklace starých spotřebičů se vyplatí

Devět set dvacet devět vysloužilých televizorů a pět set dvacet dva monitorů – přesně takovéto množství elektroodpadu se podařilo vloni vytřídit obyvatelům Bystřice nad Pernštejnem.  

„Recyklací jedné televize se uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení nebo bychom to mohli vyčíslit také jako spotřebu ropy osobního automobilu na dvacet kilometrů jízdy,“ vysvětluje význam třídění místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

 

Loňským tříděním tak město uspořilo dvě stě šestnáct kWh elektřiny, čtyři tisíce dvě stě sedmdesát sedm litrů ropy, jeden milion osmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři litrů vody a devět tisíc sedm set šedesát dva tun primárních surovin, což vyplynulo z konečného vyúčtování společnosti Asekol, která pro Bystřici nad Pernštejnem zajišťuje sběr vytříděných elektrozařízení.

 

Vyřazené televize ani monitory nepatří nikam jinam, než do sběrného dvora. To už bystřičtí dávno vědí a dnes už je jim také jasné, že třídit se opravdu vyplatí.