Parní motor jako alternativní zdroj energie

Parní motor jako alternativní zdroj energie

Žďárské školy dosáhly dvou velkých úspěchů v rámci celé České republiky. Žák Střední školy technické Žďár nad Sázavou uspěl v soutěži České ručičky a student „žďárské průmyslovky“ bude zanedlouho hájit svou školu na mezinárodní soutěži.

Zlaté české ručičky má bezesporu Dušan Skalník a to především v oboru elektro (silnoproud). Dušanovo vítězství v celostátní soutěži v Trutnově je pro jeho domovskou školu velmi cenné. Cesta k úspěchu vedla přes školní a krajské klání až do celorepublikového kola. „Nečekal jsem, že bych takto uspěl, konkurence byla silná. O něco lépe mi šla praktická část, ale ani teorie nakonec tak těžká nebyla,“ prozrazuje Dušan Skalník, který v rámci soutěže musel zvládnout celou domovní instalaci.

Student Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, sedmnáctiletý David Kolář, zase vyhrál celostátní kolo soutěže Enersol, která je zaměřena především na obnovitelné zdroje energie a ekologické zdroje.

David Kolář navštěvuje třetí ročník obor strojírenství a do národního kola projektu Enersol přišel s parní elektrocentrálou. Přestože „století páry“ máme už dávno za sebou, parní motor by se mohl stát alternativním zdrojem budoucnosti. „Je to vlastně motor s vnějším spalováním a funguje na jednoduchém principu, kdy se v parním kotli vyrobí pára, která putuje do rozvodů motoru. Ten ji pohání na píst, kde pára expanduje a píst motoru koná přímočarý vratný pohyb,“ vysvětluje princip svého vynálezu David Kolář, který se těmto aktivitám věnuje ve svém volném čase. Od modelu se podle svých vlastních slov už propracoval k reálnému stroji, který by byl schopen vyrábět elektřinu i pro celý dům.

Davida teď čeká mezinárodní klání, které se bude odehrávat v polovině dubna v Liberci. Kromě soutěžících z České republiky se tu utkají i žáci středních škol z Německa, Rakouska a Slovinska.

„Děkuji za vynikající reprezentaci a gratuluju vašim pedagogům, kteří vás tak dobře vedou,“ poblahopřál oběma úspěšným studentům první místostarosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta. Stejně pochvalně se vyjádřil i druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta, který se neopomněl pochlubit tím, že i on je absolventem SOU Žďas, dnes Střední školy technické Žďár nad Sázavou.

Starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová kromě gratulace samotné navrhla oběma studentům odměnu ve formě návštěvy jednoho z partnerských měst Žďáru nad Sázavou, kterým je Flobecq v Belgii. „Poznáte Belgii, Brusel i naše partnerské město. Bude tam bohatý kulturní program a mimo jiné si můžete ověřit své jazykové znalosti,“ slíbila výhercům soutěží a vítězným reprezentantům Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.