Novoměstský starosta bojuje proti nesmyslným nařízením

Novoměstský starosta bojuje proti nesmyslným nařízením

Celorepubliková akce Českého statistického úřadu „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“, která před nedávnem proběhla, se nesetkala vždy jen s pochopením. Jedním z těch, kteří ji bojkotovali, je i novoměstský starosta Michal Šmarda.  

„Považuji to za naprosto zbytečné. Seznámil jsem se s tím, co statistický úřad zajímá, a zjistil jsem, že většinu z těchto informací už stejně má z jiných zdrojů. Takže je to jen otázka schopnosti pracovníků Českého statistického úřadu si všechno zjistit. A nevím, proč bych měl dělat nesmyslné úkony jenom proto, že to někdo vyžaduje. “ uvedl Michal Šmarda s odkazem na možnost zjištění si potřebných údajů z jiných zdrojů, jako jsou například státem zřízený katastrální úřad či matrika.

Podle novoměstského starosty je tato akce pouze nemístným obtěžováním obyvatelstva. Zejména jej nenechává klidným neustálé vyplňování jednou zadaných a následně jednoznačně identifikovatelných faktů: „Myslím si, že průměrně inteligentní člověk a věřím, že několik takových je, si dokáže z rodného čísla zjistit datum narození. Považuji za obzvláštní buzeraci, aby někdo po mě chtěl, abych vedle rodného čísla napsal ještě datum narození. Tato metoda obtěžování lidí mi přišla natolik odporná, že jsem se rozhodl přirozenou formou protestu se na to vykašlat. Je to hloupé a nesmyslné, když chce stát znovu informace, které už desetkrát má.“

Motivem protestu rozhodně není skutečnost, že by stát jakýmkoliv způsobem zasahoval do soukromí občanů. Novoměstský starosta se jako občan cítí státem obtěžovaný něčím, co je podle jeho názoru zcela zbytečné. „Jestliže se stát, tedy někdo, kdo mým dětem na matrice vydával rodné listy, ptá, kolik mám dětí, pak je to nesmysl. Stát to ví a ptá se na to znovu pouze proto, že je líný si udělat pořádek v dokumentech, které už má dávno k dispozici.“

Michal Šmarda si je zároveň vědom toho, že jeho protest zřejmě neujde potrestání. Podle informací Českého statistického úřadu lze za porušení povinnosti poskytnout údaje uložit sankce dle zákona č. 200/1990 Sb. Pokutu až do výše 10 000 Kč je ale možné zmírnit a osobu, která přestupek spáchala potrestat například pouhým napomenutím. „Budu bojovat o to, abych pokutu platit nemusel. Nicméně jsem připravený ji zaplatit. Jsem si vědom následků,“ říká novoměstský starosta.