Podnětem k výstavě byly budovatelské písně

Podnětem k výstavě byly budovatelské písně

Retro výstava nazvaná Co všechno odnesl čas, na kterou se mohou návštěvníci přijít podívat do Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem, vznikla poněkud netradičně.  

„V letošním roce byla Asociací muzeí a galerií vyhlášena kampaň Muzea ideologie. Ta byla záhy zrušena, protože většina muzeí se do ní nepřihlásila. V té době přišla učitelka Základní umělecké školy Lenka Macháčková s nápadem, že objevila soubor budovatelských písní, a že by je se sborem nacvičila. Že bychom 1. máj přivítali tak, jak se dřív vítával. Nechtěli jsme se této době vysmívat, ale protože už máme nadhled nad tím, co se stalo, tak jsme si řekli, že se tomu určitě můžeme zasmát,“ vysvětluje zaměstnankyně Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem Martina Čechová.

 

1. květen bystřičtí opravdu slavili tak, jako kdysi. Pěvecký sbor Alter Ego vystoupil s pásmem budovatelských písní, které byly proloženy básnickým přednesem na stejné motivy. Třešničkou na dortu byla přehlídka vozového parku známého bystřického sběratele veteránů Františka Proseckého. Scházel snad jen průvod s mávátky a transparenty, i když dříve všudypřítomní pionýři zde ani tentokrát nechyběli.

 

Pokud jste prvomájovou akci nestihli, pak máte ještě šanci navštívit bystřickou nostalgickou retrovýstavu, která vznikla v podstatě jako doprovodný program oslav Svátku práce. „Výstava vznikla za pouhý týden a měla sloužit jako kulisa jedinému dni. Zaměřili jsme se především na padesátá a sedmdesátá léta. Vystavené exponáty jsou z větší části zapůjčené od bystřických občanů a menší část pochází z našeho muzea,“ říká Martina Čechová.

 

O výstavu je velký zájem už nyní, pro mnohé představuje vzpomínky, mladší ročníky naopak nedokážou pochopit, že se vystavené exponáty opravdu nacházely v domácnostech jejich maminek a tatínků nebo babiček a dědečků. „Hodně se lidé zastavují u knížek, kuchyňského nádobí a hraček,“ informuje zaměstnankyně muzea. Výstava potrvá až do konce května.