VIII. ročník Memoriálu Dalibora Sýkory

VIII. ročník Memoriálu Dalibora Sýkory

V sobotu 25. června uspořádal JK Na Ranči Hamry nad Sázavou VIII. ročník Memoriálu Dalibora Sýkory na louce nedaleko lomu Štenice v Hamrech nad Sázavou. Diváci měli možnost shlédnout celkem pět soutěží a jednu vloženou, poněkud netradiční, která prověřila rovnováhu svých účastníků z řad diváků i pořadatelů. Ačkoliv nejlepší čas získal Jiří Jaroš z Poděšína, jejími vítězi se nakonec stali všichni a obdrželi skutečně vypečené ceny v podobě domácích řízků.  

V Hobby parkuru stupně ZM do 80 cm zvítězila Lenka Buchtová s koněm Chianti z heráleckého JK Devět Skal, druhá se umístila Anita Netolická s Alsanem a třetí Eva Sedláčková s Wendy 6. Na čtvrtém místě byla Lenka Mokrá z JK Devět Skal s Robinem. Zástupci domácího JK Na Ranči, Karolína Štefáčková a Gita, získali pěkné sedmé místo. Soutěže se zúčastnili i zástupci stáje Kinský Žďár Andrea Mokrá (Ája) a Tomáš Zadražil (Sindy), kterým se ovšem do čela dostat nepodařilo.

 

Dvojice z JK Devět Skal připravuje paní Veronika Svobodová a připravuje je dobře, jak ukázaly výsledky parkuru stupně Z. V čele se umístily hned dva zástupci tohoto jezdeckého klubu – vítězná Pavla Okurková na Cesně a Svatava Teplá s Jackem 6. Třetí místo získala domácí Kateřina Krobová s Fleur 1. Dalším dvěma zástupkyním pořadatelské stáje, Karolíně Štefáčkové s Gitou a Lucii Hrnčířové, jejíž Beauty 4 se závodů účastnil poprvé, už tolik štěstí nepřálo. Rozeskakování v této soutěži bylo napínavé. Z osmnácti dvojic jich do něj postoupilo osm, ovšem šest získalo trestné body a jedna byla vyloučena pro druhou neposlušnost. Pavla Okurková s Cesnou byla poslední účastnicí v rozeskakování a k vítězství jí stačilo přejít kurz parkuru bez jediného trestného bodu, což se jí také podařilo. Při své cestě za výhrou navíc zajela druhý nejlepší čas tohoto rozeskakování (50,72).

 

Čtenáře předchozích řádků určitě nepřekapí, že v Ceně Lukáše Sýkory (parkur stupně ZL) zvítězila opět zástupkyně JK Devět Skal. Za vítězkou předchozí soutěže Pavlou Okurkovou s Cesnou se zařadily Tereza Hejsková (IBRA-M, Zámecký statek Luka nad Jihlavou), Šárka Douchová (OK Bea, JK Žďírec, o.s.), domácí Kateřina Krobová (Fleur 1) a René Prokeš (Valmont 9, JK Mansberk). Svatava Teplá s Jackem 6 byla dvanáctá, Nikola Bieliková na koni Forbes z JK Žďár nad Sázavou čtrnáctá.

 

Právě Nikole Bielikové se po zbytek dne už jenom dařilo. V ceně Josefa Sýkory (parkur stupně L**) získala s Uggue du Paddock první a s Forbesem druhé místo, přičemž jako jediná z osmi dvojic v soutěži přešla kurs bez jediného trestného bodu s oběma koňmi. Třetí byl tradiční účastník zdejších závodů ing. Patrik Sukdolák na Goldwinovi (JK Korzár Humpolec, o.s.), čtvrtá Pavla Váňová (Pik Dame, Sportovní stáj Váňa Morašice), pátá Šárka Douchová (OK Bea, JK Žďírec, o.s.).

 

Svůj „double“ Nikola Bieliková zopakovala i ve vrcholu dne, v VIII. ročníku Memoriálu Dalibora Sýkory (parkur stupně S**). Tentokrát se nikomu nepodařilo přejít kurs bez jediného trestného bodu, proto do rozeskakování postoupily dvojice, které získaly pouze čtyři trestné body. Bezchybně rozeskakování absolvovala opět jediná Nikola Bieliková na koních Caleri-II (1. místo) a Caster (2. místo). K tomu připojila ještě páté místo s koněm Ugue du Paddock. Třetí byla Markéta Váňová (Visit), čtvrtý Zdeněk Hrnčíř (Corsia, JK Proseč pod Křemešníkem), šestý ing. Patrik Sukdolák (Goldwin, JK Korzár Humpolec), sedmá Pavla Váňová (Pik Dame) a osmá Irena Klofáčová (Acord-E, JK Elam Štoky).

 

Vítězku Memoriálu Dalibora Sýkory dekorovala paní Aloisie Sýkorová, maminka Dalibora Sýkory. Spolu se svým manželem, panem Josefem Sýkorou, byla zakladatelkou jezdeckého sportu ve Žďáře v roce 1957, kde se konalo také prvních sedm ročníků Memoriálu. Vzhledem k požáru věže rozhodčích na žďárském kolbišti v říjnu loňského roku byly závody přesunuty k jejich pořadateli do Hamrů, kde se patrně bude odehrávat i jejich další ročník. I když byla letošní divácká i účastnická návštěvnost poněkud nižší než v předchozích letech, závody se vydařily a nepokazil je ani několikaminutový déšť. Děkuji všem pořadatelům, účastníkům i divákům za jejich práci a přízeň, zvláště paní Aloisii Sýkorové za návštěvu a dekorování, panu Janu Štefáčkovi a Luboši Pailovi za uspořádání závodů, panu ing. Janu Schwarzovi (hlavnímu rozhodčímu), Janě Bambuchové a Ing. Olze Kubátové (rozhodčím) a v neposlední řadě i poslednímu z rozhodčích, jehož vtipný a milý komentář nás závody provázel – panu Jaroslavu Röhrichovi. Věřím, že se všichni opět setkáme příští rok u IX. ročníku Memoriálu Dalibora Sýkory.