Den na Studnicích

Den na Studnicích

O něco později než bývá zvykem, se rozhodli uspořádat dětský den studničtí hasiči. A spolu s nimi tu malým, ale i velkým, připravil zábavu i Český rozhlas Region.  

Překážkový běh, chůze na laně i na originálních studnických chůdách, házení míčků přímo do klaunova nosu nebo přenášení pingpongového míčku na lžičce – to vše a mnohé jiné patřilo k úkolům, které museli malí návštěvníci zvládnout. A zvládali to dobře, přestože sem tam někdo z nich zaškobrtnul nebo se mírně zakymácel. Nejmenší obec patřící k Novému Městu na Moravě se opět nebývale zalidnila a zdejší náves se pro tento den proměnila v panoptikum dětských atrakcí.